60 G. B. no. 220. Breed 6 voet. Eigendom op 31 October 1630 van Bartholomeus Snellen (sic). 18 Augustus 1666 van Anthony de ISrunne. K. B. Begraafrecht betaald op 20 Juli 1625 over dheer burgmr. Snel. 1 December 1612 over de huysvrouw van P i e t e r Snel. It. O. 25 October 1631 Pieter Snellen, j. g., van Breda, en Antonnette de Moor, j. d., van Vlissingen. Sy wonende op den Nieuwendijk. 67. G. S. no. 221. (HIER LEYT BEGRAVEN) MR. DANIEL DE DIED, VAN BRUSSEL, (DlE- NAER DES GODDELYKEN AYOORDTS BINNEN) V LISSIN GEN OVERLEET DEN (20) APRIL ANNO 1607. ■n tf 2 n n 12') (HIER LEET BEGRAVEN) Mr. DAVID DE 1)1 EL, (BEDIENAER DES H. EVANGELIUMS BIN NEN) VLISSINGEN(STERE DEN ANNO) 1608. G. B. no. 224. Breed 31/2 voet. Eigendom op 8 September 1627 van Abraham de Dien. „2 May 1679 is hyer in be graven de wed. Bart. Wouters, als eygen graf." K. R. Begraafrecht op 23 April 1607 over mr. Daniel de Dieu, dienaar d. G. W. 1608 over mr. David de Dieu d. d. G. W. 10 Januari 1610 over 't kint van mr. Daniel de Dieu. 18 Jnli 1617 over 'tkint van Abraham de Dieu. 16 Augustus 1633 over Abraham de Dieu. 2 Januari 1634 over 'tkint van Abraham de Dieu. 15 November 1646 over de wed. van Lowys (de Dieu), predikant. L. 11. Maart 1600. Nieuwstraat. David de Dieu, j. g., van Brussel, woonende by syn ouders. Maart 1601. Nieuwstraat. Sara de Dieu, j. d., van Brussel. September 1606. Nieuwstraat. Abraham de Dieu, j. g., van Vlissiugen. October 1611. Walstraat. Susanneken de Dieu, jonge dochter van Vlissiugen. R. O. 8 Maart 1614. Mr. Lowys de Dieu, j. g., dienaer des Goddelycken Woordts, met Catelvntgen Bogaarts, j. d., beyde van Vlissiughen. 9 Augustus 1625 Abraham de Dieu, 1) Hij is een vreemdeling op aarde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 104