62 van Laren (V. D. M.) v. O. Souburg. 14 October 1653 over mr. Joos van Laren (de Jonge), V. D. M. 28 December 1657 over mr. Baernaert van Laeren (V. D. M.) v. Axel. 1 October 1660 over de vrouw van mr. Joos van Laren. 12 November 1661 over de wed. van mr. Jeremieas van La re (pr. v. Kou- dekerke). 28 October 1665 over Joos van Laren. 1 December 1665 over de vrouw van Abraham van Laren. 20 Juni 1679 over Abraham van Laren. L. B. Januarij 1608. Oostzijde. Abraham Baggaert, j. g., van Vlissingen. Jan. 1608. Oostzijde. Sara Baggaert, j. d., van Vlissingen. Juni 1651. Jacobstraat. Abraham van Laren, j. g., van Ylissingen. R. O. 29 Augustus 1609. Daniel van Laren, j. g., van Antwerpen, dienaer des Goddelieken Woordtsendc Janne- ken van Belois, j. d., van Ylissingen. (Sy) woonende in de Lange Noordstrate. 27Maartl610. Mr. Joos van Laren, van Arnemuyden, dienaer des Godlycken Woordts, wedr. van Mag- daleentjen Lambrechts, met Sara Baggaert, j. d., van Ylissingen. Zy woonende op de Oost.zyde. 25 Aug. 11 September 1635 Mr. Joos van Laren, dienaer des Goddelyken Woorts alhyer, van Arnemuyden, wedr. van Saertje Baggaerts, met Soetje Schoutaen (sic) van Middelburg, wed. van Ja- ques Roose. Sy woonende te Middelburg. N. L. van „Predikanten." Joost van Laren 1608 f1618. Daniel van Laren 1609 naar Arnhem 1623. Joost van Laren 1619 f 1653. K. Z. Ouderling Arb-raham van Laren 1671, 1675,1679. 11. Z. Diaken Abraham van Laren 1662, 1667. 69. G. S. no. 232. HIER LICHT BEGRAVEN IAN LA(NSSEN IN S)VN LEVEN (B)UR(GEMEEST)E(R DER) STADT VAN (YLISSINGEN) OVERLEDEN (DEN 12 IAN)U(ARI 1627) ENDE SARA CLAES (SYN EERSTE HUYSVROU) OVERLEDEN DEN (30 SEPTEMBER 1610). G. B. no. 232. Breed 5 voet. Eigendom op 8 September 1627 van d'erfgenamen van d'heer burgemr. Jan Janssen. K. R. Begraafrecht betaald op 3 October 1610 over (Sara Claes) de vrouw van Jan Janssen; op 15 Januari 1627

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 106