63 over den burgemr. Jan Janssen; op 23 December 1648 over de wed. van Jan Janssen. L. B. Januari 1609. Walstraat. May ken Adriaans (O il ia r t a) van Vlissingen lmisvr. vanburginr. Jan Block. October 1629. Scferminkelstraat. Marilcen Adriaans huisvrouw van Jan Block met attestatie van Swyudreeht (niet dezelfden). 11. O. 21 Februari 1615 Jan Janssen, wedr. van Saerken Claes, met May ken (Adriaens) O ill arts, wed. van bur gemr. Jan Janssen Bloc, beyde van Vlissingen. Sv woo- nende in de Lange Noordstraate. 11. 11 Poorter J an Jansen Block, van Bekerke, 15 Mei 1597. N. L. van „Burgemrs." Jan Blocq 1606 1612 f 21 Nov. 1613, (zie grafsteen no. 92 hiervoor). Jan Janssen 1620, 1621 f 12 Januari 1627. N. L. van „Schepenen." Jan Janssen 1590. 1626. Jan Blocq 1603 1613. N. L. van „lladen." Jan Janssen Cooman 1575, Jan Janssen Blocq 1597, Jan Janssen 1598. K. 11. Kerkmeester Jan J a n s s e n. Hij onderteekent de reke ning den 2 November 1611 en den 2 November 1612. 70. G. S. no. 234. SEPULTURE VAN DEN HEER Mr. NTOT,AES DE BLOCQ, E. Mr. ADRIAEN GEBOREN VAN HONDSCHOTE, IN SYN LEVEN ADVOCAET ENDE CREEPIER VAN DEN RAEDE EN LEENEN VAN VLAENDEREN, OVERLEDEN- DEN 2 APRIL 1621. OUDT ZYNDE AEN DE 61 JAEREN. G. B. no. 234. Breed 5 voeten. Eigendom A° 1628 van Symon Blocq. 4 Augustus 1639 van capt. An dry es Pi eters en erfg. 10 April 1737 (met no. 233) „van de kinderen van de weduwe van Pie ter Jacobs gewesene vleeschhouwer alhier." K. R. Begraafrecht betaald op 10 Augustus 1599 over 'tkint van secretaris Block. 3 October 1602 over capt. Joos Anths. Block. 7 April 1607 over de moeder van advocaat Block. 6 December 1607 over 't kint van burgmr. (J. J.) Blocq. 8 April 1608 over 'tkint van dheer advocaat Block. 24 October 1616 over 'tkint van dhr. advocaat Blocq. 8 April 1621 over d'ad- vocaat mr. Niclaes Block. 27 Maart 1623 over jofvrouw

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 107