64 Block. 16 Januari 1624 over May ken Bloex. 2 April 1629 over J ami eken Blocks. X. L. van „Burgemeesters." J au Blocq 1606 1612 (zie zerknommer 92). N. L. van „Schepenen." Mr. Hugo Blocq 16171621. N. L. van „Baden." Mr. Hugo Blocq 1615. N. L. van „Gedep. in 't Hof Provinciaal." Mr. Hugo Blok, 29 October 1625 genomineerd, 4 November geeligeerd. 71. G. S. uo. 235. (Verloren gegaan). G. B. „Dit graf is ingevallen den 10 Juli 1719. Soo hebben wy kerkmeesters de vrinden daarvan het laaten seggen en in ant- woordeseggende datse het niet wilden laaten repareerenmaar aan de kerk overgaven, soo is goet gevonden liet graf met aarde te vullen om de minste onkosten." 72. G. S. no. 237. (Verloren gegaan). G. B. no. 237. Breed 41/2 voeten. „Hiervan gemindert een halve voet voor liet fundament van de pilaer." 73. G. S. 110. 239, (of 259) HIER RUST IN DEN HEERE LOWYS JANSEN ROSA, STORE DEN 15 SEPTEMBER 1612, OUT 74 JAER. G. B. 110. 239. Breed 41 /2 voet. Eigendom op Mei 1627 van Ester Pieters, huysvrouwe van Jan Schellewaert ende Maddeleenken Jans, huysvrouwe van Pie ter Re- meeus Elinck, erfgenamen van Pieter Leynssen Keersken. G. B. no. 259. Breed 4 voeten. Eigendom op Mei 1627 van Adriaën Oillaerts. K. R. Bcgraafrecht betaald op 11 April 1589 over de vrouw van Lowys Janssen, lakenverkooper. 11 Juni 1599 over de vrouw van Lowvs Janssen. 18 September 1612 over Lowys J anssen. L. B. Januari 1611. I11 de stadsschuur. Lowys Janssen Roose, van Vlissingen. N. L. van „Schepenen." Louis Jansen 1593, 1594, 1595. N. L. van „Raden." Lowys Janssen (Roose) 1587 en 1597.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 108