65 74. G. S. no. 243. HIER LEYT BEG RAVE (DE HEER MARINES C)0RNE(LIS KEMPE, VAN ZIE)- RIGZEEj (OUD JAREN, IN SYNEN (LEVEN EQUIPA)TYMEESTER DER STADT (VLISSINGHE ENDE VAN) DEN CASTEELE VAN (RAMMEKENS DER) WERELDT OVERLEDEN (DEN 5DEN) DE CEMBER, INT JAER 1605. G. B. no. 243. Breed 5 voet. Eigendom op 13 Bebruari 1635 van Oatharina de Buck, wed. van Cornelis Kempe. Is maar vier voet, om 'tfundament van de pilare. K. R. Begraafrecht betaald op 9 Juli 1598 over 'tkint van Mary nis Kempe. 30 Juli 1605 over Jan Kempen. 8 De cember 1605 over Marinas Cornelia Kempe. 15 Eebruari 1625 over Cornelis Kempe. 5 Januari 1647 over de vrouw van Marinis Kempe. 29 April 1654 over Marinis Kempe. L. B. April 1610. Oostzijde. Sara Kempen, van Vlissynghen de linysvr. van Pieter de Wachter. April 1610. Oostzijde.1) J an u eken Barthelomeus Schipmans, wed. van Mari nis Kempe. Maart 1616. Nieuwstraat. Pieter de Wachter, van VlissinghenS a e r k e n Kempe te vooren lidtmaet. (Na) December 1654. Bij de Beurs. Sara van Twist, wed. van Marines Kempe. R. O. 2 Juni 1607. Pieter de Wachter, j. g., met Sara Kempe, j. d., beyde van Vlissinghen. Sy wonende aen de Oostsyde. 5 Januari 1608. Cornelis Kempe, j. g., van Vlis singhen, met Emerentia Eredrix, van Middelburgh, wed. van Jaques Bart. 16 November 1619 Cornelis Kempe, van Vlissinghen, wedr. van Emmerence Eredericx, met Cate- lyna de Buc, van Antwerpen, wed. van 'L a char i as de Lencour, wonende aen de Oostsyde. N. L. van „Schepenen." Marinus Corne 1 i ssen Kempe 1575. N. L. „van Raden." Marinus Corn eli ssen Kempe 1577. 1) Volgens de „Kerkerekeningenover de jaren 1584 en 1591, woonde Ma- rinus Corn. Kem'pe, op de Oostzijde, in 't „Gouden hooft," op cijnsgrond van de kerk, volgens 't „Quobier van taxatie" van 1577 aan te wijzen als: Oostzijde, G no. 9, nu Bellamypark no. 38. Hij is geboren uit een geslacht, in Schouwen welbekend. Hem was, volgens Nagtglas, in 1594 en 1595 het toezicht over de Archief 1913 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 109