66 75. G. S. no. 244. HIER LEYT BEGRAVEN WOU TER BARTELSSEN, VAN SNEEGKOUDT 46 JA REN, OVERLEEDT DEN 3 OCTOBER 1625; MET SYNE HUYSVROUWEWILLEMYNTJE CORNELIS, V(AN DER G)OESOUT SYNDE 60 JAREN, OVERLEED DEN (3) APRIL 1648 ENDE HAER LUYDE SONEN DINGEMAN WOUTERSSEN, OUT JAREN 5 - MAENDEN, DIE OVERLEEDT DEN 30 OCTOBER 1638. (wapen) HIER RUST IN DEN HEERE BARTEL WOU TERSSEN, VAN DER GOES, OUT 45 JAEREN, STERF DEN 16 FEBRU(ARI) 1653, ENDE HAER- LIEDER KINDEREN WOUTER BARTELSSENOUD 13 WEECKEN, STERF DEN - (4) MEYE 1637. i) G. B. no. 244. Breed 4x/2 voet. Eigendom a° 1628 van de weduwe van Wouter Bartelssen; de kynders syn: Bartel Wouterssen, Dyngeman Wouterssen en Lambrecht Wouterssen. Anno 1737 van Cornelia Joris en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 5 October 1625 over Wou ter Jacobssen (lees Bartelssen). 6 Mei 1637 over 't kint van Bartel Wouterssen. 2 November 1638 over Dinge- man Wouterssen. 20 Februari 1653 over Bartel Wou- tersen. R. 0. 26 Mei 1607. Wouter Bartelsen, j. g., van Sneeck met Willemvnken Cornells, j. d., van der Goes. 12 December 1626. Jacob Aelbrechtssen (Brantwyck, zie no. 172), van Vlissynghe, wedr. van Lucytje Mattheeus, met Willemyntje Cornelis, van der Goes, wed. van Wouter Bartelssen. Sy wonende in liet Korte Groenewout. R. P. Poorters op 1 December 1610 Wouter Bartelssen, fortificatie van Raramekens opgedragen. Volgens bovengenoemd „Quohier," door hem zelf en Bartelmeens Donder opgemaakt, woonde er ook een Marinus Kempe, een andere, aan 't eind van de Brcewaterstraat, naast „'t Oude Gast- huys"tegen den zeedijk aan. 1) De andere kinderen niet op de zerk vermeld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 110