67 tot Sneek, in Vriesland. 2 Augustus 1626 Wouter Bartelssen, van Sneek, in Vriesland. 76. G. S. no. 249. Icet ïiegrabcn i IBpllcm 3Danc j I «iteirf ben B jfefituarius? -) DIT IS HET GRAB VAN CORNELIS VYS- SCIIER. 3) G. B. no. 249. Breed 3 voet. Eigendom anno 1628 van Cor nells de Visser. A° 1675 aan de erfgenamen gebleven. K. R. Begraafreeht betaald op 22 Maart 1619 over de vrouw van Jan de Visselier. 26 Juli 1620 over 't kint van Adriaen de Vissolier, klein lijk. 8 October 1621 over Leyn Adriaens- sen de Visscher, groot lijk. 11 Eebr. 1646 over de vrouw van Cornelis de Visser. 13 November 1657 over Cornclis de Visser. 20 Nov. 1659 over de weduwe van Cornelis de Visser. L. B. Maart 1600. Weststraat. Tanneken Jans Konincx, van iSluys, huysvrouwe van Jan Cornelis Visscher. Juni 1627. Vrouwestraat. Aelken Joris, van Vlissinghen huysvrou van Cornelis de Visser. 77. G. S. no. 252. HIER LEYT BEGRAVE HES TER- (ST)ERE 25 MEY 1598 G. B. no. 252. Breed 4 voet. Eigendom op 27 Maart 1630 ran Ja cop de Moor. 5 Augustus 1682 van kerkmeesters. 15 October 1693 van capt. Isack van der Tijt. Mei 1737 van de kinderen van capt. Isack van der Tijt. 25 Eebr. 1750 van kerkmeesters. K. R. Begraafreeht betaald a° 1598, in de maand Mei, van groote lijken: 15 Meye over Tanneken Laers. 17 Meye over d'huysvrouw van A rent Loureyssen, 17 Meye over 't kint van Clays Seylmaker. 28 Meye over Cornelis Weert, backer, van Antwerpen. (Dit zijn de eenigen, die in Mei van dat jaar begraven zijn. Hester moet dus de dochter, de vrouw of de weduwe van Cornelis Weert geweest, en 1) 2) 3) Kan ook „Vaue" zijn. Was niet goed leesbaar. Gothisch randschrift. Stond, met rondschrift, op het midden van den steen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 111