68 't woord kind of huysvrouw of weduwe vergeten zijn op te schrijven, of er is een lijk vergeten geboekt te worden)! 78. G. S. no. 258. SEPULTURE VAN GERAERT DE BROEDER, i) G. B. no. 258. Breed 4 voet. Eigendom a° 1628 van Gee- raert de Broeder. K. R. Begraafrecht betaald op 13 Maart 1637 over Gee- raert den Broeder. 5 October 1637 over de wed. van Geeraert den Broeder. 15 Juni 1662 over Loureis den Broeder. 25 Mei 1663 over de vrouw van Hen de riek den Brooder. L. B. December 1627. Kerkstraat. Pie ter Co melissen Broeder, met attestatie van Arnemuyden. R. O. 12 Pebruari 1633. Jacob den Broeder, j. g., van den dam (sic), varende man, ende Ma eik en Piet er s, van der Goes, wed. van Willem Jacobssen. Sy wonende in de Corte Noordstrate. 79. G. S. no. 266. SEPULTURE VAN SAMUEL VERSTERRE, IN SYN LEVEN COOPMAN DER STADT, OUT SYNDE 63 JAREN, OVERLEED'! DEN 12 MEYE ANNO 1661 EN MARIA HUY» BRECHTS SYNE HUYSVROUWE, OUT 34 JAREN O VERLEPT DEN 8 MAERTE 1636. G. B. no. 266. Breed 4*/2 voet. Eigendom op 12 Juli 1629 van Samuèl Clayssen Versterre. K. R. Begraafrecht betaald op 10 Maart 1636 over de vrouw van Samuel Versterre. 17 Mei 1661 over Saemuel Ver sterre. L. B. Juni 1626. Slijkstraat. Salomon Claissen Versterre, j. g., van Haerlem. September 1653. Oostzijde. Apollonia Versterre, j. d., van Vlissinghen, met attestatie van Middel - burgh. 1) Boven dit opschrift staat een dubbele cirkel, waarin de initialen G, D eu B. Door de D heen een paal op drie pooten niet aan den top een figuurgelijkende op een vaantje of een 4. Tusschen deze cirkels de woorden Vertroost uwe Broeder in syn leven, soo sal een ygelic 'rouwenop uw graf."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 112