69 R. O. 19 Eebruari 1683. Symon Janssen Goethals, j. g., van Vlissingen, met A po11 onia Versterre, j. d., van Mid- delburcli. Sy wonende in de Slyckstrate. 1 Mei 1638 Samuel Versterre, van Hartwich, wedr. van Maria Hubrechts, met Magdalen a Pijl, j. d., van Oostende. Sy woonende op de Nieuwe haven. 80. G. S. nos. 367 en 368. HIER LEYT BEGRA VEN HENDRIK ARENS, VLEESCHHOUWER DIE STERE DEN j. (27 EEBRUARI 15)88. i) HIER LEYT BEGRAEVE ELISABET DE NEVE, OUT JAREN, STERE 11 NOVEMBER -1653,- DE HUYSVROUW VAN SIMON LAMBRECHTSSEN. G. B. nos. 267 en 268. Breed 7 voet. Eigendom a° 1627 van Benjamin de Neve. A0 1737 van d'erfgenamen van burgmr. Geerard Lambreclitssen. K. R. Begraafreclit betaald op 1 Maart. 1588 over Heyn- driek, de vleeschhouwer. 21 Januari 1608 over de vrouw van Dierick de Neve. 13 Eebruari 1608 over Die rick de Neve. 7 Mei 1642 over Daniel de Neve. 12 Eebruari 1649 over Benjamyn de Neve, (kaarsenmaker, zie de Rekening). 16 November 1653 over Symon Lambereclits- sens liuysvrouw. L. B. April 1608. Markt, Geeraert. de Neve ende Ghris- tynken Claes, syne huysvrouw, met attestatie van Ooster souburg. Oct. 1610. Markt. Lysbeth de Neve, j. d., van Ooster-souburghwoonende bij haar ouders. Quohier 100ste penning a° 1577. De Lange Noortstraete, het 10e pand: „tliuys daeraen bewoont Hen dr., de vleeschouwer, getaxeert opL gr." R. O. 30 April 1622. Abraham de Buysson, j. g., van Vlissynghen, met Lysebeth de Neve, j. d., van Ooster-sou burgh, wonende op de Markt. R. P. Poorters 18 Juni 1608 Gerard de Neve, van Somergem in Vlaanderen. 14 Augustus 1643 Simon Lam breclitssen, van Zierickzee. 1) Randschrift.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 113