70 N. L. van „Burgemrs." Mr. Gerard Lambreehtssen, 1712 1731. t 10 April 1737. (Zie „Levensberichten van Zeeuwen door Nagtglas" II, biz. 11). N. L. van „Schepenen." Barend Lambreehtssen 1675, 1676 en 1677. Mr. Gerard Lambreehtssen 1708 en 1709 t 10 April 1737. X. L. van „Raden." Barend Lambreehtssen 1673. Mr. Gerard Lambreehtssen 16 Maart 1709 10 April 1737. K. Z. Ouderlingen Geerard de Neve 1617, 1621, 1625, 1629. Benjamin de Neve 1634, 1639, 1643, 1647. Si mon Lambreehtssen 1664, 1668, 1672, 1676, 1680. K. Z. Diakenen Gerard de Neve 1609, 1613. Benja min de Neve 1622, 1626, 1630. Simon Lambrechtsen 1656, 1660. K. R. Kerkmeesters Geeraert de Neve 1617, 1618, 1630, 1631. Dierick de Neve 1598, 1599. Benjamin de Neve 1626, 1627, 1642, 1643, 1647, 1648. 81. G. S. no. 270. (©icr Iret BegrabeiD I Cornelius 3fa)co0e (Cloet riterf in't joec I en jltSaeften ^urotil(^) b. p'niie fjuusbraulue/ tet'f) a0 f]E>c DSJ'J ben l jpeuruaei G. B. no. 270. Breed 4 voet. Eigendom a0 1627 van Cornelis Cloet. A0 1675 14 Februari van Jan Ruysentvelt „bij coop van Jan Co melissen Cloet, die sone was van Cor nelis Jacobsen Cloet." 1675 14 Maart van Johannes Sterk (Alius Barents). Iv. It. Begraafreclit betaald op 4 October 1663 over de vrouw van Jan Ruyssenvelt. N. L. van „Schepenen." Cornelis Jacobssen 1477. Jacob Cornelissen 1548. K. Z. Ouderling Adriaen Jacobssen Cloet 1609, 1613, 1617. K. Z. Diaken Adriaen Jacobssen Cloet 1596, 1597, 1600. K. R. Kerkmeesters Adriaen Jacobssen Cloet 1600, 1601. Cornelis Jacobssen Cloet 1603, 1604, 1622, 1623. Jan Ruysenvelt 1670, 1671. J) De „V" van VI is onduidelijk kan ook XI zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 114