71 82. G. S. no. 272. HIER LEYT BEGRAVEN COR DELIA) CORNELLS, DIE STERE A° 1586, DEN- 2 OCTOBER. C C B G. B. no. 272. Breed 4 voet. Eigendom a0 1629 van Jan- neken Oillaerts, wed. van G. de Bruijne. K. R. Begraafreclit betaald oj) 10 October 1586 over de vrouw van Co melis Janssen Ancker. (Deze moet dan Cornelia Cornelis B. geheetcn hebben.) L. B. October 1610. Markt. Elisabeth Oillaarts wed. van Jonas Reigersberghe met attestatie, van der Vere. 83. C 1. S. no. 273. Bier Ret Deije aben 3fan lDil(Einr.tiEii <3Tanbt en gterf 3C" be lian JlBertE. HIER LEET BEG HAVE METER BIETERSSEN HIJ STERE IN 'T JAERDEN 21 DECEMBER. GOD HEB DE ZIELE. P. P. i) G. B. no. 273. Breed 3 voet. Eigendom a0 1638 van Willem Arenssen Sonsbeeck. K. R. Grafrecht betaald op 29 Januari 1633 over Pr. Adriaenssen Tandt. L. B. Maart 1620. Nieuwstraat. Pieter Adriaenssen Tant, van Vlissinghe. Maart 1620. Dortsmansslop. Adliaen Adriaensen Tant, van Vlissinghe en syn liuysvrouw Adriaen- ken Cents. N. L. van „Schepenen." Gillis Adriaeussen Tant 1679 1685. Michiel Tant 16901693. N. L. van „Raden." Gillis Adriaenssen Tant 1680. Michiel Tant 1693. f 1700. K. Z. Diaken Cornelis Taiult 1714, 1718 f 1718. 1) De initialen P. P. in ecu schild en een baken of staak met twee driehoekige vaantjes. l)e woorden G. h. d. z wijzen op een overgang van den Katholieken tot den Protestautschen tijd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 115