72 84. G. S. no. 274. ^irr tpt bcgrabcn 30icter Car* ne\i§/ gteri a0 ¥30c 3C3¥ öcn ¥3033 I December I 1) P. C. S. 2) G. 13. no. 274. Breed 3 voet. Eigendom op 28 Augustus 1638 van Willem Arenssen Sonsbeeck. 17 Pebruari 1769, met no. 273 samen, van mr. Jan Willem Sonsbeeck. K. R. Begraaf recht betaald op 7 September 1649 over Wil lem Arenssen Sonsbeke. N. L. van „Schepenen." Leendert van Sonsbeeck 1695... 1708. Mr. Jan Willem van Sonsbeeck 1760 1768. X. L. van „Raden." Leendert van Sonsbeeck 15 April 1690. Mr. Jan Willem van Sonsbeeck 21 December 1759. X. L. van „Pensionarissen." Idem honorair 19 Juli 1755, dimisie 25 October 1766. N. L. van „Rekenmrs. in de Prov. Rekenk. v. Zeeland." Idem 14 December 1767. Mr. Leonard Constantijn van Sonsbeeck 3 Juni 1780. 85. G. S. no. 276. (HIER LEYT) BEGRAVEN WOUTER (JAXSSEN BROUWER), STERFT IN HET J(AER 15 OP DEN) 16 SEPTEMBER (EXDE WOUTERS SYN (HUYS VROUW STERFT) IN HET JAAR (15 OP DEN) 20 JUNIUS (ENDE LEYN WQUTER- SEN) OUD SYNDE JAAR STERFT IN HET JAAR) 1596 20 JANUARI (ENDE JAN- NEKEN) BASTIAENSE DE DEHUYS- VROUWE (VAN JAN WOUTERSEN BROUWER STERFT) IN HET JAAR 1590 (DEN DAG VAN M)EYE. W. I. B. (HIER R)UST WEL I)E HUISVROUW (VAN JAN W)OUTERSSEX STERFT (DEN OC)TOB(ER 1603). 1) Guthiscii randschrift. 2) L)c initialen in het midden van den steen, in rondschrift.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 116