73 (HIER LEYT) BEGRAVEN JO HUYSVROl'WE VAN OVERREEDT DEN 12 (DAG VAN HET JAER) 1623. (HIER LEYT BE)GRAVEN MAIKEN (WOU TERS, HUYS)YROUWE VAN PIETER (WOU- TERSSEN BR)OUWER OVERLEET (DEN DER DEN JUNI VAN HET JAER) 1624. i) G. B. no. 276. Breed 4 voet. Eigendom a0 1627 van Sy- mon Maertssen Cleyn. Quohier lOOe penn. 1577 fol. 4v ,,'t Breewaeterstraete. 'tliuys en/.. Eol. 6. 't Huys van brouwerie eygenaer Wouter Janssen getaxeert 100 gr." K. R. Begraafrecht betaald op 22 Januari 1596 over Leyn Woutersen. 31 Mei 1590 over Janneken BastiaeHs, huysvr. van Jan Woutersen, brouwer. 6 Juni 1624 over May ken Wouters. 86. G. S. no. 278. (I. K. en D. K.) -') G. 15. no. 278. Breed 4 voet. Eigendom a° 1027 van Jan Kien en de erven Daniel Kien. A° 1737 van Janna Vla in i n c k en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 25 October 1601 over Jan Kien, van Ostende. 15 Januari 1618 over May ken, de vrouw van Daniel Kien. 26 Mei 1618 over Claerken Coene, wed. van burgmr. Jan Kien. 24 April 1665 over Maetje Kien, op 't oude kerkhof. 15 Eebruari 1666 over Maeyken Kien. L. B. April 1597. Breewafer. Adriaen Aernoutssen, j. g., van Oostende, woonende by synen vader Jan Kien, (als ook) May ken van Wallegem, van Bruggehuysvr. van Jan Kien. April 1603. Breewater. Jan Kien, van Oostende en syn huysvrouw Maeiken W alle gems, te voren lidtmaet. December 1604. Weststraat. Claerken Coene, van Oostende, 1) Deze is de eenige witte arduinsteen, die in de kerk gevonden werd de andere alle van blauw arduin. Hij lag een halven meter onder den vloer van de tweede zuiderkapel. 2) Deze zijn de initialen van Jan Kien en Daniel Kien met een gelijken vaan-staak tusscheu de twee letters.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 117