74 wed. van Jan K i e 11 (door attest, van mr. L o y s) ende haere dochter May ken Kien, j. d., van Vlissingen. September 1606. Groenewout. Grietken Kien, j. d., van Oostende woonende by haer moeder. (In margine „vertrokken"). Januari 1607. Jacobstraat. Lynken Legiers, van Vlissingen, huysvrouw van Cornelis Kien, varende man. Januari 1611. Groenewout. Margriete Marivael, van Ypere, huysvr. van Mailliart Kien, met attestatie van Calais. April 1624. Walstraat. Maer- ten Kien, j. g., van Oostende. R. O. 19 Juni 1604. Cornelis Kien, j. g., van Oostende, varende manmet L e y n k en Legiers, van Vlissingenwed. van Matliys Cr vnssen, wonende op denNieuwendijk. 21 Augustus 1604. Jan Kien, wedr. van Maeyken AValegem, met Jacobmina (sic) Joncheere, wed. van J o o s T r u y e s van Oosteynde. Sv woonende aan den Westdyk. 29 November 1636. To mas Stoffelssen, van den Briel, wedr. van T a ti ll etje Davids, varende man, en Jaquemyntgen Lois, van Vlissingen, wed. van Pi eter Kien. Sv wonende in de Nieuwe Walstrate. 14 Juli 1640. Jan Kien, j. g., van Vlis singen, en Sa erken van de Velde, j. d., van Soutelande. Sy woonende in de Kerkstrate. 30 November 1649. Cornelis Som er, van Veere, pred. te Vlissingen, wedr. van Elisabeth Kien, en Geert rait Buys, van Schravenhage, wed. van Arent Gardenys. (Zie mijn werk „M. Adr.z. de ltuyter en zijn naaste familie," blz. 47.) K. R. Kerkmeester Jacob Kien 1612, 1613. 87. Cl. S. no. 283. Out Rut öerjrabcn PCbrhicn 5tbriacn^ rien Cueit/ piloot rïtorf f©c ff3ïf br 3ff/ m 4?ctabiT cube (Ceuue SObriaEiis U>iEQt uu jjiinébrouta/ ptEtf fDc f3C3 bEii ff ©rial liaan. G. B. no. 283. Breed 4 voet. Eigendom a° 1627 van Pieter Creyt. 18 Augustus 1681 van hr. Jan Pietersen A11 et en erfgenamen. No. 328. Breed 3 voet. Eigendom op 18 Augustus 1627 van Pieter Creyt. 8 October 1664 van hr. Jacob Maen- h o u t. K. 11. Begraafrecht betaald op 28 April 1608 over Maye Creyt. 28 Mei 1630 over Pieter Creyt, (loodgieter. Zie de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 118