75 rekeningen). 24 September 1636 over de dochter van Pie ter Creit. 7 Februari 1639 over Adriaen Creit. N. L. van „Burgemrs." Mie hiel Adriaensen Creytb 1564, 1570, 1571. N. L. van „Schepenen." Adriaen Craeyt 1528. Jasper Craeyt 1530 1536. Jasper Adriaensen Crayt 1541 1556. Michiel Adriaensen Creyt 1559 1569. Jasper Creyt 1571. Jacob Maenliout 1652 1670. K. B. Kerkmeester dhr. Jacob Maenliout 1651 1669. Hij werd begraven op 17 April 1671. 88. G. S. no. 284. HIER SYN BEGBAVEN PIE- TEE EEMSVAN HANTWEBPEN, IN SYN LEVEN LUYTENANT COLLONEL DESEE STADT VLISSINGEN, OUT 48 JABEN, OVËBLEEDT DEN 10 DECEMBEE 1627, ENDE JACQUEMYNKE SNOUCKX, VAN VLTSSTNGEN, SYNE HUYSVBOUAYE, OVEELEEDT 1)EN 14 AUGUSTUS (16)2(6), OUDT 36 JABEN. G. B. no. 284. Breed 4 voet. Eigendom op 8 September 1627 van Pieter Eems. K. E. Grafrecht betaald op 17 Augustus 1626 over Jaque- myntken Snoeck. 14 December 1627 over Pieter Eems. L. I?. October 1597. Walstraat. Susanna Eems, j. d., van Vntwerpen, scliole houdende, vertr. n. d. Hage. April 1608. Zuidzijde. Agnete en Ja qu e'ïfty n ken Snouck, j. dochters van Vlissingen. Januari 1620. Oostzijde. Janneken Snoucx, j. d., van Vlissingen, wonende by haer moeder. E. O. 3 October 1609. Pieter Eems, j. g., van Ant werpen, met Jaquemynken Snouck, j. d., van Vlissingen woonende aen de Suydtsyde. 7 Augustus 1621. Cornelis Wil- leboortssen, van de Stoepe, wedr. van Magdalena Cor nelis, met Janneken Snoeckx, van Vlissingen, wed. van Jan Bleeker, wonende aan de Suytsyde. 14 Juni 1631. Mr. Michiel van Gocli, j. g., van Vlissingen, en ('lara Eems, j. d., van Vlissingen, ondertrouwt tot Dortreclit.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 119