78 JOHANNIS K.NIJE, MEDE VAN DELET SI" IS OVERLEDEN DEN 6 AUGUSTI 1616. G. B. no. 291. Breed voet. Eigendom a° 1627 van de wed. en kinderen van Maerten van der Nolok. A° 1646 van Johannes Gerritsen. K. R. Begraafrecht betaald op 9 Augustus 1616 over Joanna Willems Bosschaert. 26 Juni 1621 over 't kint van mr. Marten Abrahamssen van der Nolck. L. B. December 1632. Oude brugge. Jan Weynantssen. Syn huysvrouweM a y k e n van der N o 1 kte voren lidmaet. Maart 1633. Oude brugge. Janneken van der Nolk, j. d., van Vlissingen. R. O. 15 November 1609.' Marten Abrahamssen (van der) N o 11 e c kboekdruckerwedr., met Marytgen Knijff j. d., woonende binnen Delf. 93. G. S. nos. 294 en 295. HIER RUST IN DEN HEERE Sr. JOHAN DE GROOTE, IN SYN LEVEN COOPMAN DER STADT VLISSINGHE, GEBOREN" TOT GENT, OUT 51 JAREN, OVERLEET DE 12 DECEMBER 1652 ENDE SYN HUYSVROUWE, JOFEr. ANNA RENJALME, GEBOREN TOT MIDDELBURG, OUT 53 JAREN, OVERREEDT DEN 25 OCTOBER 1654.1) G. B. nos. 294 en 295. Breed samen 7 voet. Eigendom a0 1627 van (capt.) Isaac Vynge. 16 April 1655 van d'erf- genamen van sr. Jan de Groote. 1737 van Anna de Groot en erfgenamen. 1) Het mooie ornament op den grafsteen bevat een manlijk wapen een schild met vaas, het hoofd met druiven of appelea de voet met een gallopee- rend paard. en een ovaal vrouwelijk wapen een bijna blank of afgesleten schild, dragende alleen boven rechts een ster in een cirkel. Onder deze wapens deze verbindende een langwerpig blok met het jaartal 1620, of 1626, of 1628, of 1629. (Van het laatste cijfer bleef slechts een klein boogje over, waardoor de eenheid niet is te waarmerken). Het jaartal moet den tijd van de huwelijksvereeni- giug aanduiden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 122