80 Commissie, in dato 181. Heeft voor zijn rekening de graven geruimdbemetseldbetrast en behoorlijk gedekt en is daarvan op heden een graf brief afgegeven Vlissingen den L. He ij blom, Kerkmr. C. de Ru ij ter, Kerkmr. 95. G. S. no. 301. HIER RUST IN 1)EN HEERE ROELANT VAN PRAET, GEBOOREN YAN OUDE WATER IN HOLLANT, STERE PRIMO MEYE ANNO 1608. OUT ONTRENT 56 JAEREN, ENDE CORNELIS VAN PRAETE ROELANT(SSEN)DIE O VERHEET DEN 7 MAARTE A° 1607. G. B. no. 301. Breed 3x/2 voet. Eigendom a° 1627 van Jacob Janssen V e r m u ij e n en Jacob van P r a e t. K. R. Begraafrecht betaald op 19 Maart 1607 over'tkint van Roelandt van Praet. 4 Mei 1608 over Roelant van Praet. 6 Mei 1620 over Jacob Praet. 5 April 1625 over Pieter van Praet. 21 Juli 1637 over Jacop van Praet, kerkmr. 13 Augustus 1655 en ook 29 December 1659 over Jasper Praet. L. B. Maart 1605. Nieuwstraat. Roelandt van Praet, van Oudewater, coopman. Syne huysvrouwJanneken Piers, te voren lidtmaet. Januari 1607. Nieuwstraat. Mayken van Praet, j. d., van Vlissingen, woonende by haer ouders. Juli 1608. Nieuwstraat. Neeltgenvan Praet, j. d., van Vlis- synghe. October 1630. Korte Noordstraat. Ne el tien Praet, j. d., van Vlissingen. R. O. 14 April 1618. Jacob Jansen Vermuyen met Catelvnken van Praet, j. d., beyde van Vlissinghen. 25 September 1621. Pieter van Praet, j. g., met Marga- rieta de Wale, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende op 't Timmerwerf. 10 Mei 1631. Jacob van Praet, j. g., en Cornelia Seheuyen, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woo nende inde Nieuwestrate. 7 Eebr. 1632. Jacob Janssen van Alderheiligen, j. g., ende Neeltgen Praets, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende in de Corte Noordstrate. 13 Oc tober 1635. Jasper Jacobssen Praet, j. g., en Neeltje 1) Afschrift uit het „Grafboek 110. II."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 124