81 Reyniers, j. d., beide van Ylissingen. Sy wonende in de Langlie Noorstrate. K. 7i. Ouderling Jan (Jacobssen) Praet 1663, 1667 1671, 1675, L679, 1683, 1687. K. Z. Diakenen Roelant van Praet 1606. Jan (Jacobs- sen) Praet 1651, 1655, 1659. K. R. Kerkmeesters Jacob van Praet 1636, 1637. Jan Jacobssen Praet 1662, 1663. 96. G. S. no. 303. SEPULTURE VAN GILLIS - MEUN1NCX JANS, COOPMAN, GEBOREN VAN OOSTENDE, DIE OVERLEEDT DE 17 DACH VAN APRIL 1591, ENDE VAN JONCVR. MARIE Ea. PIETER REINIERSINS, SYN HUYSVR., GHEBOREN VAN NIEUPOORT, OVERLEET DEN 13 VAN SEPTEMBER 1604, ENDE VAN TANNEKE LAMPSINS, Ea. JACOBE LAMPSINS, OUT ONTRENT 22 JAREN, OVERLEET DEN 4 JANNUARIJ A° 1624. G. B. no. 303. Breed 5 voet. Eigendom op 5 Aug. 1627 van Gillis Munyncx erfgenamen en hebben daervoor betaelt, te weten Cornelis Lampssen de jonghe, 5 Vis. K. R. Grafrecht betaald op 19 April 1591 over Gillis de Muvnck. 14 September 1604 over de wed. van Gillis Meu- nicx. 16 Juli 1610 over Mayken Munnincx. 7 Januari 1624 over Tanneken Lam sins. L. B. October 1601. Nieuwstraat Jaquemynken Pieters Swane, van Nieupoort, huysvr. van Jaques Lamssen. Maart 1618. Nieuwstraat Mayken Lampsins, j. d., van Vlis- singen, wonende by haer ouders. Juni 1628. Nieuwstraat Adryaen Lampsins, j. g., van Vlissingen. Januari 1629. Nieuwstraat Jannetje Lamsens, j. d., van Vlissingen. Januari 1629. Hellebardierstraat. Jaquemyntje Lamsens, j. d., van Vlis singen. (Zie verder G. S. no. 384). 97. G. S. no. 304. HIER RUST IN DEN HEERE JAN BAGGAERT, VAN THIELT IN VLAANDE- Archief 1913. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 125