82 REN, STERF DEN 25 JANUARIJ A° 1602, OUT ZYNDE ONTRENT 47 JAREN ENDE SYNE HUISVROUW, NELLEKE (DEVERS), GEBOREN VAN GENDT, OVERLEET 14 NOV(EMBER) ANNO 1(626), OUDT 62 JAREN. G. B. no. 304. Breed 3y2 voet. Eigendom a° 1627 van d'erven van Nelleken De vers, wed. van Jan Baggaert. A° 1737 van Thomas van Dishoecken erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 27 Januari 1602 over Jan Baggaert. 22 November 1626 over Nelleken Baggaerts. 4 Juni 1632 over Jan Baggaert. 26 October 1646 over den zoon van Jan Bagghaert. 25 December 1653 over Jan Baggaert. 15 Juli 1654 over de vrouw van Jan Baggaert. 1 Augustus 1656 over de vrouw van Jan Baggaart, Jaque- mine van den Busse. L. B. Januari 1608. Oostzijde. Abraham Baggaert, j. g., en Sara Baggaert, j. d., (beide) van Vlissingen. Januari 1610. Oostzyde. Lydia Baggerts, j. d., van Vlissingeu, woonende by haer moeder. Januari 1614. Oostzijde. Judith Baggaert, j. d., van Vlissingen, woonende by haer moeder. April 1614. Oostzijde. Tanneken Everts, j. d., van Vlissingenwoonende by Nelleken Baggaerts. Maart 1615. Oostzijde. Jan Bag gaert, j. g., van Vlissingen, woonende by syne moeder. Sep tember 1615. Oostzijde. Sussanneken Baggaerts, j. d., woonende by haer moeder. October 1619. Oostzijde. May ken van de Putte, huysvr. van Jan Baggaert. Maart 1626. Oostzijde. Susanna Baggaerts, wed., met attestatie van Middelburg. September 1627. Oostzijde. Adriaenken Ver se ha ge, met attestatie van Lsendycke, huisvr. van Matt heus Baggaert. R. O. Volgens Vrouwe Lambreclitsen 26 Nov., 18 Dec. 1616. Jan Baggaart, j. g., met Mayken van de Putte, j. d., beide van Vlissingen, woonende op de Oost zyde. Z.w. Nelleken Baggaerts, moeder, en Abraham Baggaert. H.w. Caarle van de Putte en Martha Lee- naerts, huysvr. van Pr. van de Putte. 12 Augustus 1617. Abraham van de Velde, j. g., van Middelburch, met Ly d ia Baggarts, j. d., van Vlissingen, wonende aen de Oostzyde. 1 Mei 1621. Claes Janssen Honicli, j. g., met Judith

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 126