Baggaert, j. d., beyde van Ylissingen. Sy woonende op de Oost- syde. (Zie no. 64, G. S. nos. 211 en 212). 24 Juni 1628. Mr. Ma xi mil iaen Teelvnck, j. van Angiens, dienaar des. H. Ev. tot. Courtree, en Sussnnna Baggaerts, van Ylissingen, wed. van Samson Moris. Sv wonende in de Nieustrate. 14 October 1628. Matheeuws Hals, j.g.,en W illemyntje Jans, wed. van Abraham Baggaert, beyde van lissinghe. Sy wonende over de Oostzyde. 19 Apr., 20 Mei 1642. Jan Baggaert, j. g., ende Jaquemyntje van den Busscbe, j. d., beyde van Vlissinghe. Sy wonende in de Nieuwe Wal- strate. Z.w. Jan Baggert, vader. H.w. Is aak van den Bussche, vader. It. P. Poorter Jan Baggaert, van Tielt, 27 Maart 158B. K. Diaken Jan Baggaert 1594, 1600. K. It. Kerkmeester Abraham van de Velde 1040, 1641. 98. G. S. nos. 305 en 306. HIER LEYT BEGRAVEN MARTEN DE MAEGHT, VAN (DEYNSE)OUT 61 JAREN, STERE DEN 8 NOVEMBER 1601. HIER LEYT BEGRAVEN DE HUYSVROUWE VAN MAERTEN DE (MAEGHT, OATELYNK)EN DANIELS, HOUT 78 JAEREN, GEBOREN TOT DEINSE, OVERLEET DEN (19) DECEMBER ANNO - 1620. G. B. no. 305. Breed 3 voet. Eigendom a0 1627 van dhr. Jasper de Maecbt aan Tannetje de Maecht, wed. Blaes Pi eters, (zie 306). 7 Maart 1663 aan raedsheer Jasper de Maecht. G. B. no. 306. Breed 3 voet. Eigendom op 28 Juli 1627 van Blaes Pieterssen en Tannetje de Maecht, syn liuysvr. 22 Januari 1705 aen d'erven van dhr. -Tom as Pods, (getrouwd) met Sara de Maeght. K. R. Begraafreclit betaald op 11 November 1601 over Mar ten de Maecht, 22 December 1620 over Oatelyne Da niels. 18 November 1646 over dhr. Maerten de Maecht. 24 Juli 1647 over de vrouw van dhr. Jasper de Maecht. 1) Zie „Kort verhaal der Reformatie van Zeeland door J. W. te Water," blz. 89.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 127