84 K. E. van Middelburg a° 1609 (zie „Arcliief 1901" biz. 107 no. 440)440 16(39 Erfg. Jasper de Maecht O. Idem „enkel wapen voor hem." Ij. lï. Juli 1608. Zuidzijde. Jasper de Maeght, j. g., van Vlissingen, wynsteker. (Zuid tegen no. 1 van 'i Beursplein. Dit huis is nu weg). E. O. 20 September 1003. Enoch Sterthemius, j. g., van Metstonmet Janneken de Maecht, van Deynse wed. van Eransois Heindriekssen, wonende in de Suit- strate. 2 Januari 1610. Mr. Thomas Potts, dienaer des Goddelycken Woordts in de Engelsche gemeynte alhier, met Sara de Maeght, j. d., van Vlissinghen, woonende aen de Suydtsyde. (Hij moest oom zeggen tegen den heer raadtsheer Gasper of Jasper de Maeght. Zie mijn werk M. Adrz. de Euijter, blz. 34). 24 April 1610. Jasper de Maaght, j. g., met Neelken van Praat, j. d., beyde van Ylissinghen. Sy woonende in de Nieustrate. E. P. Poorter Maarten de Maaclit, van Deynse, 14 Juni 1581. N. L. van „Burgmrs." Jasper de Maeclit 1640, 1641, 1643. N. L. van „Schepenen." Jasper de Maecht 1628 1642. Mr. Martinus de Maecht 1644, 1645. N. L. van „Eaden." Jasper de Maecht 1622. Mr. Mar tinus de Maecht 1646. N. L. van „Gecomm. Eaden." Jasper de Maeght den 18 Maart 1644. K. Z. Diaken Jasper de Maaclit 1615, 1620. K. Z. Ouderling Jasper de Maaclit 1624, 1628, 1632, 1636. 1642. K. E. Kerkmeester Jasper de Maecht 1618, 1619. 99. G. s. no. 307. Ill EE LYCHT BEGEAYEN ANTONY YAN ALDEWEEEELT, OUT SYNDE 1) Janueken de Maecht was geboortig van Deynse, evenals de op den grafsteen vermelde Maerten en Oatelyukeu. Zij woonde bij haar tweede hu welijk, in 1603, iu de Zuidstraat, iu het huis, waarin men in 1608 Jasper de Maeght vinden kon. Zij is dus niet de dochter van Jan zoo Nag tg las maar van Maerten. Het pand is te hervinden iu het Reg. v. Eigendommen 1 fol. 31 (Rijksarch. in Zeeland en Inv. O. Arch. Vliss. blz. 155 no. 246).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 128