85 ONTRENT 32 JAER, STORE DEN 28 MEERT 1628 (een wapen) ENDE SYN DOCHTER, SARA VAN ALDEWEE- RELT, OUT 8 MA ENDEN, STORE DEN 30 JULY 1629. G. B. no. 307. Breed 41/2 voet. Eigendom a° 1628 van An tli oni van Alderweerelt. K. R. Begraafrecht betaald op 5 Juli 1624 over 'tkint van (Antony van) Aldeweerelt. 1 April 1628 over Antony van Aldewerelt. 31 Juli 1629 over 'tkint van Antony v a n Aldewerelt. L. B. Maart 1621. Lange Zelke. Anthony van Aldewe relt, van Middelburg. Syne huysvr., Paulynken Jacobs, litmaet. R. O. 26 September 1620. Antoni van Alderweerelt, j. g., van Middelburg, ende Paulynken Jacobs, j. d., van Vlissinge, woonende op de Corte Selke. 23 October 1621. Lo- wys van Alderwerelt, j. g., van Middel borg, met Mayken Jacobs, van Vlissingenweduwe van Jacob Hesbreclis, woonende by 'tBaerlants Bollewerck. 23 Maart 1630. Gabriel Heindricx, wedr. van Lysabetli Jacobs, ende Pauwe- 1 y n k e n Jacobs, wed. van A n t o n y van A1 d e w e e r e 1 d beide van Vlissinghen. Sy wonende in de Nieuwe Walstrate. 22 Maart 1631. Antonius van Aldeweerelt, j. g., van Middelburg, ende Philip pi na Engels, j. d., van Vlissingen ondertrouwt tot Bommene. 3 April 1632. Paul us Pieterssen, j. g., van Heinkensant, varende man, ende Maiken Jacobs, van Vlissingen, wed. van Louwys van Aldeweerelt. Sy wonende in de Corte Selke. R. P. Poorters Hans van Aldewerelt, van Antwerpen, 9 Mei 1592. Anthony van Aldewerelt, van Middelburg, 29 Sept. 1620. Louys van Aldewerelt, van Middelburg, 29 Sept. 1620. 100. G. S. nos. 319 en 320. HIER LEYT BEGRA VEN GEERAERT STEYAERT, GEBOREN TOT MERENDERE BI GEENllT, IS OVERLEDEN OP DEN (24) JANUARY 1596.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 129