X 1619. Gildepenning van de Wijnheeren en Biertappers te Middelburg. Zeer zeldzaam. Dirks, pi. 73, no. 55Koper. Geschenk van den heer J. W. Götzke te Veere. 19091912. Hondenbelasting penningen van Vlissingen. In twee verschillende kleur van koper. a. voor trekhonden. h. voor luxe hondenKoper. Geschenk van den heer C. A. Kalbfleisch te Vlis- singen. Munten. 1593. Gouden dukaat, oude slag met de vijf pijlenvan de provincie ZeelandGoud. 1593. Unie- of Leicesterdaaldermet de zes wapenschil den, van Zeeland. Yariëteit met St. Andrieskruisje vóór MO Zilver. 1595. Gouden dukaat, oude slag, van Zeeland Goud. 1598. Gouden dukaat als het vorige nummer Goud. 1621. Rijksdaalder met den hal ven man van Zeeland. Variëteit met kleiner wapenschild van Zeeland. Stippen vóór en na den burg op de voorzijde Zilver. 1644. Rijksdaalder met den halven man van Zeeland. Variëteit met kleine roosjes naast den burg en het zwaard binnen den parelrandZilver. 1660. Dukaton of Xed. Zilveren rijder, oude slag, van Zeeland. Variëteit met COM. ZELZilver. 1661. Dukaton gelijk aan het vorige nummer Zilver. 1684. Daalder of dertig stuiversstuk van Zeeland Zilver. 1730. Hoedjes- of vrijheidsschelling van Zeeland. Va riëteit van Verkade pl. 93, no. 3. De omschrif ten van Verkade pl. 93, no. 2 en met zeer grooten hoed, die tot aan den buitenrand reikt Zilver. 1774. Kwart rijksdaalder of dertientje van Zeeland. Yariëteit met X O NNOVZilver.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 12