K6 G. 1?. nos. 319 en 320. Breed 3 -)- 2 voet. Eigendom op 26 January7 1630 van Bernt Jorissen. K. 11. Begraafrecht betaald op 27 Januari 1596 over Gee- r a e r t S t e y a e r t. 101. G. S. no. 322. SEPULTURE VAX 1SAACK VAX 13EX BUSSCHE. i) G. B. no. 322. Breed 5 voet. Eigendom a° 1627 van Isaac van den Bussche. A° 1737 van dlir. Tliomas van Dis hoek en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 10 Januari 1658 over Isaack van den Basse, metser. (Zie de kerkerekeningen), 26 No- vember 1669 over de wed. van Isaack van-den Bussohe. L. II. Januari 1608. Xieuwe haven. Lysbet Vendevile, j. d., van der Vere. Maart 1611. Xieuwe haven. Mayken Vendevile, j. d., van der Vere, wonende by haer ouders. 28 Maart 1615. Markt. Agnietje Mortiers, huysvr. van Jan van den Bussclie, te voren lidtmaet. R. O. 1 November 1614. Isaack van den Bossche, j. g., van Vlissinghen, met Mayken Vendeville, j. d., van der Vere, woonende op de Nieuwe haven. N. L. van „Schepenen." Jasper van den Bussclie 1654 1676 f 6 Eebr. 1677. Mr. Petrus van den Bussche 16801687. N. L. van „Raden." Jasper van den Bussclie 1652 t 6 Eebr. 1677. Mr. Petrus van den Bussclie 18 Jan. 1681. K. Z. Ouderlingen Isaak van den Bussclie 1638, 16461654. Jan van den Bussche 16641680. 1) Een mooi bewerkte steen, voorstellende een poort, met frontispies. Als vignet een helm, gekroond met een liggend doodsbeeu, waarop een doodshoofd. Dit frontispies stond op een lijstwerk met het opschrift: „Laet s'werelts Bussche be denken voert dat steeds de doot leyt voor de poort." Deze lijst werd gedragen door twee pilaren, met kapiteelen en stond op een bassement, waarop een liggend lijkgesteente gebeeldhouwd was. In 't midden, tusscheu de twee pilaren, vond men een groot schild, met doorsneden veld. Het hoofd van dit veld was versierd met boomen. De voet had onherkenbare teekeus. Aan weerszijden van het grondvlak was een wapen gebeeldhouwd, het eene een manlijkhet ander ëen vrouwelijk schild beide blind. Op het grondvlak zelf las ineu den naam, zooals ik dien aan het hoofd van dit nommer heb geplaatst.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 130