88 Vlissingenende C h r i s t y n g e n M a t li v svan Ylissingenwed. van Cent Bastiaenssen. Sv wonende aen de Caeskaie. R. P. Poorter Yincent Bastiaansen, van Oostburg 8 Sept. 1584. X. B. Moordrecht 14 Maart 1912. Overleden Maria In- getje van der Dussen, vrouw van Nic. Treurniet (ad vertentie). 103. G. S. no. 326. C^ice lent Bcgraben >E)am(me)jï 3a= cob£ bic Sfetelaeren man Ban tne éterf anna l?c %fV) Enbc 3fan Cocïj/ gterf ben lachten badj ban 'faubi(E) £U>C G. B. no. 326. Breed 31/2 voet. Eigendom op 23 Febr. 1638 van Cent Adriaensen Vos, Pr. Arenss(en) en Michiel M i c li i e 1 s e 11 van H o u c k e. 104. G. S. no. 330. SEPULTURE- VAN -DEN- HEERE JAN PIETERSSEN COCK, IN SYN LEVEN EERSTE GECOMMITTEERDE RAED VANWEGE DIE VAN ZEELAND TER ADMIRALITEYT - VAN ROTTERDAM. STERF DEN 3 SEPTEMBER 1608, OUT 61 JAEREN, ENDE SINE HUISVROUJO BIN A BOSTEL AER, DIE OVERLEET DEN 16 OCTOBER 1624, OUT 72 JAER, ENDE JOFr. SARA GOCX HARE DO(G)TITER, - OUT 6 JAREN, STERF DEN (7) JUNI 165(3). G. B. 110. 330. Breed 5 voet. Eigendom op 14 October 1627 van Jan Pieterssen Cocx erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 11 Februari 1586 over de vrouw van Jan Cocq. 21 Juli 1598 over 'tkint van Jan Pieterssen, rentmr. 10 September 1608 over Jan Pieters sen Cock. 19 October 1624 over joffvrou Job by 11 ken Cocx. 10 Juni 1653 over Jan Pieterssen kindt. 1) Er stond, als ik niet mis zie, 2) Misschien stonden nog eenige eenheden achter do

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 132