89 L. E. October 1595. Nieuwstraat. Jan Pieterssen, rentmr., met attestatie van Middelburg. December 1598. AYeststraat. Lys- beth de Rycke, met attestatie van Middelburg, woonende tot den rentmr. Jan Pietersen. Juli 1609. Aan de Beurs. Jobken Hubrechts, wed. van Jan Pieterssen Cock, ende Prancynken ende Marie Iïocks, haere dochtersmet attestatie van Rotterdam. Juni 1627. Kerkstraat. Sara Cocx, wed. van Loys de Burehgrave, met attestatie van Ter Nuesen. R. P. Poorters Pi eter Jansen Cock, van Middelburg, 13 November 1550. Jan de Cock, van Stekene, 24 No vember 1583. X. L. van „Schepenen." Jan Pietersen Cocq 1574 1589. N. L. van „Raden." Jan Pietersen Cocq 1574, 1579. „Oudste brievenboek." Op 30 Juni 1587 rentmr. van Coude- kercke vóór 1587 Jan Pietersen Cocq. Toen was Michiel Adolfs Vermaes rentmr. van 'sHeeren Domein. „Gedep. i/d. Admiraliteit op de Maze." Jan Pieterssen Kocq, den 5 September 1596(1608). K. Z. Ouderling Jan Pieterssen Gok 1580, 1585, 1589. K. Z. Diaken Jan Pietersen Cok 1583, 1586. K. R. Kerkmrs. Jan Pieters Cocq 1590, 1591, 1592. Jan Pieters, rentmeester, 1605, 1606. 105. G. S. no. 335. fjirr lept £te grabrn Tfbcr Sffansie (SEaótfr/ Stierf int jacr atrè üjecrc ¥13c B3 bc lactate bad) in December/ bibt baar be siefe I G. B. no. 335. Breed 3 voet. Eigendom op 6 Juli 1629 van Go melis de Poor tere. N. L. van „Schepenen." Pi eter Janssen Tassche 1490, 1491. 106. G. S. no. 341. (Niet opgenomen). G. B. no. 341. Breed 3 voet. Eigendom a° 1628 van iAlaer- ten Thyssen. „Hieronder leyt begraven capt. Lambr. Christiaensen. 22 October 1737 als eygen graf. De brief gemaakt op d'erfgen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 133