90 van Maarten Thyssen." „Aen de kerk vervallen 21 Fe bruari 1765." (Maarten Thyssen stierf in Zweden. Zie „Levensberichten van Zeeuwen" door F. Nagtglas, 1)1 II, blz. 764). 107. G. S. no. 343. HIER LICHT BEGRAVEN HERGULÜS MKHTEN8EN, OUT ONTRENT 38 JAREN, OVERT.KEPEN HEN 9 JULI ANNO 1643. G. B. no. 343. Breed 3 voet. Eigendom op 15 Juni 1632 van Dirck Willem sen. X. R. Grafrecht betaald op 11 Juli 1643 over Herculus Martens. 108. G. S. no. 349. HIER LEYT BEGRAVEN' JA COB JASPERSEN, STERF HEN 6 MERT A° 1639, OUDT 38 JAREN. G. B. no. 349. Breed 3 voet. (Maar 2'/,2 om de middelmuur.) Eigendom op 9 October 1615 van Gabriel Jasperssen. X. R. 11 Maart 1639. Grafrecht betaald over Jacob Jas perssen. 109. G. S. no. 350. HIER LEYT BEGRAVEN GABRIEL JASPERSEN, OUT 6— JAREN, OVER- LEEUEX 6 MA ART A° 1647 ENDE - MARTINXEX BUYS, HUYSVROU VAX GABRIEL JASPERSEN, OUT 47 JAREN, STERF DEN 26 AUGUSTUS A° 1639. i) G. B. no. 350. Breed 21/., voet. Eigendom op 9 October 1615 vail Gabriel Jasperssen. (Zie voorgaand nommer). X. B. Regraafreclit betaald op 30 Augustus 1603 over de vrouw van Gabriel J asperssen. 7 Augustus 1605 over de vrouw van Jacob Jasperssen. 6 Mei 1609 over de vrouw van Gabriel Jasperssen. 11 Maart 1639 over Jacob Jasperssen. 28 Augustus 1639 over de vrouw van Gabriel Jasperssen. 11 Maart 1647 over Gabriel Jasperssen. 1) Ecu andere vrouw als op no. 119 vernield.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 134