91 26 September 164-9 over Leuntje Buys, wed. van Jacob de Moor. L. B. Juli 1594. Oostzydetot mr. Gielis. (Zie no. 119; G. S. no. 378). Marty lie Cor nel is, van Vlissingen, wed. van Luenis Buys, oude vrouwe. Januari 1603. Slijkstraat. Gabriel Jasperssen, van Vlissingen, backer. Januari 1607. Groeriewoud. Pauwelynken Buys, van Vlissingeu, d'lmysvr. van Pieter Jasperssen, coopmau. Maart 1607, Groenewoud. Pi eter Jasperssen, van Vlissingen, koopman. Syne liuysvr., Paulynken Bues (sic), te voren litmaet. September 1614. Slijkstraat. M a r t y n k e n Buys, van Vlissingende huysvr. van Gabriel Jasperssen, te vooren litmaet. Jfe O. 18 November .1600. Zie no. 119 G. S. 378 en mijn werk „M. Adr. de Ituyter en zijn naaste familie" blz. 47. 16 Maart 1602. Jacob Lievenssen de Moor, j. g., met Lu enk en Lenaerts Buys, j. d., beyde van Vlissingen. 28 Dec. 1602, 23 pebr. 1603. Gabriel Jasperssen, j. g., met J aspery ti ken van Gaert, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende by d'Oude brugghe. Z.w. Pr. Janssen, oom. H.w. Margerite van den Hove, move. 8, 30 April 1606. Jacob Jaspersen, wedr. van Grietken Jongerhelts, met Baelken Adriaens, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende in de Lange Zelke. Z.w. Jan Clays e. H.w. S o e t k e n .V n- dries, grootmoeder. 7 October 1606. Gabriel Jaspersen, wedr. van Jasperine Jaques, met Perynken Cents, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende in de Nieustraete. 3, 27 Mei 1614. Gabriel Jasperssen, wedr. van Pervntgen Vin cents, met Maryntjen Leenaarts, j. d., beyde van Vlis- singhen. Sy woonende an de Zuydsvde. Z.w. P. Jansen, oom. H.w. Paulynken Buys, suster. N. L. van „Burgmrs." Pieter Jasperssen 1634 1638 f 1639. N. L. van „Schepenen." Pieter J asperssen 1629 1639. N. L. van „Raden." Pieter Jasperssen 1627. K. Z. Ouderlingen Pieter Jasperssen 1620, 1630,4636. Gabriel Jaspersen 1643. K. Z. Diakenen Pieter Jasperssen 1612, 1616. Gabriel Jasperssen 1618, 1622, 1626, 1630, 1634, 1638. K. 11. Kerkinrs. Pieter Jasperssen 1617,1618. Gabriel Jaspersen 1623, 1624, 1637, 1638.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 135