92 110. G. S. no. 351. HIER LIGHT BEGRAVEN INGEL JANSSEN DE - MOOR, STERFT INT JAAR 1626, ENDE J HE VROUW URSULA GELLEE, SYNE HUYS- VROUW, STERPT IN 'T .TAER 162(3). HIER LIGHT BEGRAVEN JUEFROUW MARIA ENGELS MOOR, HUYSVR. VAN D'HEER JAS PER VAN DEN BUSSCHE, OUT ONTRENT 36 JAREN, STERFT DEN 8 FEBRUARI -ANNO 1654 ENDE ELISABETH ING ELS MOOR, JONGE DOCHTER. OUT ONTRENT 32 JAER, STERF 1)EN 24 NO VEMBER 1654. G. I?. no. 351. Breed 4J/2 voet. Eigendom a° 1627 van Ingel Jansen de Moor's weezen. A° 1737 van dhr. Thomas van Dishoeck. 6 November 16S2. Hier in begraven, als eygen graf, 'tkint van AYillem de Vos. K. R. Begraafrecht betaald op 1 December 1607 over burgmr. Jacques Geile. 13 October 1617 over dhuysvr. van burgmr. Jacques Geile. 30 April 1623 over (de vrouw van) Ingel Janssen de Moor. 3 Mei 1623 over J an n eken de Moor. 19 December 1626 over Ingel Janssen Moor. 3 Juni 1637 over Jasper van den Bosse. 15 Februari 1654 over dhr. Jasper van den Bussche's hvysvrouw. 29 November 1654 over Elisabeth Ingels. 7 April 1660 over den zoon van dheer Jasper van den Busse. L. B. Juli 1611. Vrouwestraat. Engel Janssen Moor, van Vlissingheu met Ursele Geile, syne huysvrouwe, de laatste angecommen synde met attestatie van Middelburgh. R. O. 19 Maart 1611. Ingel Janssen Moor, j. g., van Vlissingen, met Ursele Gelee, j. d., van Middelburgh. 19 Maart 1639. Ja spar van den Bussche, j. g., met Mae- tien Ingels, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende in de Nieuwe Walstrate. N. L. van „Burgmrs." Jacques Gellé 1586 1604 t 29 Nov. 1607. L. van „Schepenen." Jacques Gellé 1582 1607. Jasper van den Bussche 1654 1676 t 6 Febr. 1677.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 136