93 X. L. van „Baden." Jasper van den Bussche 1652. Jacques Gel lé 1582. K. Z. Ouderling Jasper van den Bussclie 1667, 1671 1675. K. Z. Diaken Jasper van den Bussche 1655, 1659, 1663. K. 11. Kerkmeester Jasper van den Bussche 1657, 1658. 111. G. S. no. 353. HIER REST IN DEN HEERE LQUWEREYS - YERREYOKE, GE BOER EN TOT ANT WERPEN, WAS OUDT 67-JAEREN," OVERLEDEN- DEN 27 (AUGUSTUS) 1636. G. B. no. 353. Breed 3 voel. Eigendom op 11 Mei 1629 van Louwereys Vereycken. A° 1737 van Pieternelletje en Leyntie Baane. K. R. Begraafrecht betaald op 2 Mei 1615 over de vrouw van Loureyns Yereycke. 11 November 1617 over de vrouw en 't kint van Loureyns van Eycke. 29 Augustus 1636 over Lou wis Yerrevcke. 24 Mei 1641 over de wed. van Lauwereys Verheyeke. R. 0. 30 Juni 1601. Laureys Vereycken, j. g., van Antwerpen, met Neelken Jans, j. d., vanHaerlem, woonende op d'Oostsyde. 3 Juli 1604. Louw er eins Vereeken, wedr. van Antwerpen, met Susanuc van de Wever, j. d., van Haerlem. 23 Juli 1616. Louwereyns Ver eycke, van Ant werpen, wedr. van Susanneken van de Wever, met Jan- neken Salomons, van Oostendewed. van Jasper Claessen, wonende in de Suidstraete. 19 October 1619. Lauwereyns Vereycke, van Antwerpen, wedr. van Jan nek en Salo mons, met Tan nek en An then nis, wed. van Leyn Pau- welssen Bolle (zie no. 9), wonende in de Zuydstrate. R. P. Poorter Laureys Verreycke, van Antwerpen30 Juni 1601. 112. G. S. no. 355. SEPELTVIRE VAN LIEVEN- (VAN DE) - VIVERE, IN ZYN LEVEN COM MISSARIS VAN) ZYN EXTIES WERCKEN DE- SElt STEEDE, OVERLE(DE)N DEN 2(1) (1)N -

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 137