95 G. B. no. 370. Breed 5 voet.. Eigendom a° 1627 van d'heer Joris Baeequeman. A° 1737 van juli'. Susanna Sorge- loos en erfgenamen. K. R. Begraafreelit betaald op 17 September 1626 over Anna Rynckgout. Id Juui 1630 over Jan Baqueman. 16 Juui 1648 over de vrouw vau Joris Baqueman, de jonge. 28 Fe bruari 1649 over Jorys Baqueman, de jonge, 3 Augustus 1650 over de vrouw van dlir. Joos Baqueman. 7 en 18 September 1652 over twee dochters van Joris Baeckqueman. 30 September 1652 over Joris Baeckqueman. L. B. Juni 1006. Oostzyde, by St. Pieters scheepken. 'Joris Baeekman, j. g., van Oudenburgh, woonende by Loys Baeckman. October 1618. Iv. Noordstraat. J an nek en Ba ke mans, j. d., van Oostende, wonende in den Blinden ezel. Maart 1628. Oostzyde. Anneken Baquemans, j. d., van Vlissingen. R, O. 16 Sept. 26 Oct. 1606. Joris Bakeman, j. g., van Audenburch, met Annekeu Rijngout, van Hulst, wed. van Robbrecht van de Putte, wonende op de Zuytzyde. Get. Z.w. Roeland van Praet (zie no. 95), zwager. H.w. J an neken van Beemel. 18 Sept. 12 Oct. 1627. Joris Ba queman, van Oudenburg in Vlaanderenwedr. van Anna Ryngots, met May ken Huib rechts, van der Goes, wed. van capt. Corn. Danielsen, sy wonende ter Vere en daar ondertrouwt en getrout. 8 Juli 1634. Adriaen Sorgeloose, j. g., ende Anna Baqueman, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende in de Corte Noordstrate. 8 Januari 1639. Johannes Sorgeloose, j. g., met Jannetien Bakemans, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende in de Korte Noortstrate. 12 Maart 1639 Adriaen Sorgeloose, wed. van Anna Bakemans, met Maetje Bastiaens, j. d., beyde van Vlissinghe. Sy wonende op de Bierkaye. R. P. Poorter dhr. Joris Baqueman 7 Mei 1652. N. L. van „Schepenen." Joris Baqueman 1639 52 t 1652. N. L. van „Raden." Joris Baqueman 1626 f 1652. K. Z. Ouderling Joris Bakeman 1612, 1616, 1626, 1633, 1637, 1641, 1645, 1649. K. Z. Diaken Jooris Baqueman 1608. Iv. R. Kerkmeesters Joris Bacqueman 1612, 1613, 1627,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 139