XI 1792. Dukaton of Ned. zilveren rijder, nieuwe slag, van ZeelandZilver. De 12 hierboven vermelde Zeeuwsche munten zijn aangekocht van den heer J. Schulman te Am sterdam. Z. j. liieler goudgulden van Dietrich II, graaf van Mörs. (1414—1463)Goud. Deze goudgulden is gevonden door een veldarbei- der onder Kapelle iu Duiveland. Aangekocht door bemiddeling van den heer P. D. de Vos te Zierikzee. Z. j. Kwart Taler van Johann Friedrich, keurvorst van Saksen. Gevonden te Halsteren in Noord-Brabant, ge schonken door C. Vrolijk te Bergen op Zoom Zilver. Z. j. Halve groat van Hendrik VIII, koning van En gel andgeslagen in Canterburry. In twee stukken gebrokenZilver. Gevonden op het Breezand bij de Oranjezon. Geschenk van den heer P. L. Bolier te Veere. Het kabinet van geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden ontving (behalve de boven reeds vermelde geschenken van den heer Mr. J. Loeft' en dit geldt ook voor de na te noemen verzamelingen) 1°. een oud zoutvaatje van Keulscli aardewerk van mej. J. P. van den Bergde Bruin, St. Pieterstraat te Middelburg; 2°. een ketting voor een slagersmes van den concierge N. Schoolmeester 3°. een groote ronde steenen stoof of pot van aardewerk, zooals die vroeger iu het boerenbedrijf gebezigd werd, om den melkkelder door middel van houtskool te verwarmen, aangekocht door bemiddeling van den concierge N. Schoolmeester. Voor de verzameling fossilia alsmede voor de ouderwet- sclie kamer zijn geene aanwinsten te boeken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 13