97 118. G. S. 110. 37:3. HIER LIGHT BEG RA VE REYNIER VAN DEN PUTTE, APOTIIECARIS, GEBOREN TOT THIENE, OUT 82 JAER, STERF DEN 31 MARTIJ 1616, EN SYN HÜYSVROUWE JANNEKEN ZELEERS, GEBOREN TOT LOVEN, OUT 4-2 JAREN, STERF DEN 26 NOVEMBER 1600. G. B. no. 373. Breed 4 voet. Eigendom a° 1627 van Carel, Pieter en Reynier van de Putte, Jan Baggaert en Jacob Quintenssen, de jonge. K. R. Begraafrecht betaald op 30 November 1000 over de vrouw van Reynier van de Putte. 4 April 1610 over mr. Reynier van de Putte. 23 October 1633 over de vrouw van Pieter van de Putte. IB Maart 1630 over Re nier van de Putte. 15 December 1646 over de vrouw van Rey nier van de Putte. 15 Juni 1647 over de vrouw van Rey nier van de Putte. 20 Augustus 1654 over Reynier van de Putte. 18 Juli 1055 over Pieter van de Putte. L. B. Juli 1597. Zuidstraat. Carel van de Putte, j. g., by syn vader. Juli 1602. Zuidstraat. Janneken van de Putte, j. d., van Vlissingen, woonende by liaer vader, mr. Beinier van de Putte. Januari 1603. Zuidstraat. Anna Reingouts, liuysvr. van Robreclit van d e Putte, met attestatie van Middelburg. Hij te voren lidtmaet. December 1603. Schreminkelstraat. Jan neken de Br o uwe re, van by Wynoxsbergen, wed. van Noe Ry(n)goot. October 1604. Zuidstraat. Mr. Renier van de Putte, apotheker. Januari 1610. Zuidzijde. Cathelyntgen van de Putte, j. d., woonende by haren vader. Juli 1610. Oostzijde. Martha Leenarts dr., de huysvr. van Pieter de .Putte, met attestatie van Oosterland. Hare man te voren lit- maat. Januari 1612. Zuidstraat. Lysbeth van de Putte, j. d., van Vlissingen. Maart 1633. Zuidstraat. Reynier van de Putte, j. g., van Vlissingen. R. O. 9 November 1602. Robrecht van de Putte, j. g., van Thyenen, met Anna Rijn gout, j. d., van Hulst, wonende tot Middelburch. 11 Maart 1606. Carel van de Putte, j. g., van Tienen, met Neelken Jacobs, j. d., van Breda. 30 Ja nuari 1627. Doctor Reynier van de Putte, j. g., van Vlis singen, en M ai ken Dingemans, wed. van Cornel is Jan sen de Worin. Sy wonende in de Suitstrate. 15 Jan. 1633. Archief 1913. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 141