99 wed. van G uil ja me Mi c hi el sen, beyde van Ylissingen. Sy woonende in de Suytstrate. R. P. Poorters Huybregt Gillissen Bosselare 22 Mei 1566. Gillis Hubreclitsen Borsselaare 19 Maart 1571. 120. G. S. no. 379. HIER LIGT BEGRAVEN JONCVROU ELISABETH DE WAERDT, DOCH TERS DOCHTER VAN DE BURGEMEESTER JAN LAMBRECHS COOLEN, OUT ACHTTIEN JAEREN, OVERLEET DEN 31 (SIC) -NOVEMBER- (SIC) A° 1621. i) 121. G. S. no. 383'. HIER LICHT BEGRAVEN LISBET PIETER(S) SMIDTHUYSVROUWE VAN JAN LAMBRECHTSEN COOLE, STARE DEN 12 OCTOBER 1596. G. B. nos. 379 en 383. Breed 5 voet en 5 voet. Eigendom van burgmr. Jan Lambrechtsen Coole en heeft daar voor verleden een jaerlyckse rente van 2 1. sprekende op de stad Vlissingen. K. R. Begraafreclit betaald op 30 December 1621 „over de begravinghe van Elisabet de We erts, schoondochter van d'heer pensionaris. 2) 16 Januari 1591 over de vrouw van Jan Coole. 13 October 1596 over de vrouw van Jan Lambrecht sen. 26 Januari 1604 over de vrouw van burgm. Jan Lam- breclitssen. 18 Maart 1619 over den burgm. Jan Lam- brechtssen Cole. 22 September 1641 over de wed. van d'heer Jan Lambrechtssen Koole. L. B. Juli 1597. Nieuwe haven. Jaquemyne Porrenaers, huysvr. van Jan Lambrechtssen, met attest, van Middel - borgh. Maart 1607. Nieuwe haven. May ken Eeys, de liuys- vrouwe van burgmr. Jan Lambrechtssen Coole, met attest, van Arnemuyden. 1) Van dezen steen bezit ik een duidelijke fotogratie 23 bij 29 c.M. zoomede van het „Monumentum Johannis Lambrechti Cooleny." Zie hier achter Hoofdstuk III. 2) Deze pensionaris was mr. Job Por reuaar. De datum van het grafschrift is niet correct. Zie het begraafrechtop datum.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 143