100 R. O. 1 Maart 1597. Jan Lambrechtsen, wedr. van Lys- bet Pi eters (Smidt), met Jaquemynke Porrenaers, wed. van li as ti aan Pi eter sen Snij), beide van Vlissingen. Z.w. Nies. van Hove. H.w. Corn. Feyssen, haar swager, met. beide zusters. 25 Nov. 16 Dec. 1606. Burgmr. Jan Lamb recht ss en Cool, van Vlissingen, wedr. van Jaque- mvne Porrenaers, met Mayken Adriaeus (Feys), j. d., van Arnemuyden. N. L. van „Burgmrs." Jan Lambreehtssen Coole 1599 1618 f 9 Maart 1619. N. L. van „Schepenen." Jan Lambreehtssen Coole 1588 1617. N. L. van „Raden." Jan Lambreehtssen Coole 1586 t 9 Maart 1619. K. R. Kerkmeester Nielaes van Hove 1602, 1603. 122. G. S. no. 384. (Links boven) HIER RUST IN DEN HEERE JACOB LAMPSINS E1LIUS COR NELLS, GEHOOR EN VAN OOSTENDE, DIE OVERLEET DEN 6 APRIL 1615 ENDE SIN HUIS VROUWE JAOOMINE PIETERS Fa. JA NS, GEBOREN VAN NIEUWPOORT, DIE OVER LEET DEN 24 NOFEMBER 1613. (Rechts boven) HIER RUST IN DEN HEERE JAN LAMPSINS Fs. CORNELLS, GEBOOREN VAN OOSTENDE, DIE OVERLEET DEN 2 FEBER- WARI 1619. (Onder) HIER RUST IN DEN HEERE CORNE LLS LAMPSINS, DIE OVERLEET DEN 24 NOVEM BER 1624OUT S1NDE 84 JARENENDE MARY A MEUNICXFa. JANS, HUYSVROUWE VAN COR- NELIS LAMPSINS, BEIDE VAN OSTHENDE, 'T SAMEN IN HUYWELICK GHEWEEST HEBBENDE OVER DE 46 JAREN, DIE OVERLEET DEN (13) DACH VAN JULIO A° 1610 OUT SYNDE 72 JAEREN. (Randschrift) HIER RUST IN DEN HEERE MARIA LAMPSINS F1LIA CORNELLS, OUT JAEREN,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 144