102 attestatie vail Leyden. Januari 1611, nogmaals vermeld, met de nadere bepaling „wonende op den Nieuwendykaen 't eyndo van 't Kerkenhuys," vertrokken met attestatie naer Middelburg. Maart 1618. Nieuwstraat. Mayken Lampsins, j. d., wonende by baer ouders. September 1626. Nieuwe haven. Cornelia Lamp- sens, huysvr. van Abraham Schoor, met attestatie v. d. Fransche Kercke. December 1627. Hellebardierstraat. Mayken Lampsens, j. d., van Ylissingen. Juni 1628. Nieuwstraat. Adryaen Lampsen, j. g., van Ylissingen. Januari 1629. Hellebardierstraat. Lysbeth en Jaquemyntjen Lampsen en Nieuwstraat. Jannetje Lampsens, j. dochters, van Ylissingen. R. O. 1 October 1622. Gillis Gillissen Plucroose, van Amsterdam, wedr. van Hillegon Jansen Lampsens, capt. te water, met Aeclitken Pi eters, van Ylissingen, wed. van Co melis Leynsen Sc hotte, wonende op de Oostzyde. 30 December 1623. Jan Pietersen Seylmaker, j. g., van Ylissingen, ende Magdalena Yelters, j. d., van der Yere, ondertrouwt aldaer. 15 Januari 1628. Cornelis Lamsen, j. g., met Tanneken Geleyns B_oers, j. d., beide van Ylissingen. Sy woonende op de Marckt./fi Januari 1629. Adriaen Lampsins, j. g., van Ylissingen, met Josyna de Plase, j. d., van Middelburg, ondertrouwt aldaer.7 18 September 1632. Frederic van Roeberge, van Middelburg, wedr. van Jo- sina van Suitland, ende Maria Lampens, jd., van Ylissingen. Sy wonende in de Hellebardierstrate. 30 April 1633. Cornelis de Witte,, j. g., van der Goes, rentmr. van de heeren Staten van Seeland, ende Joanna Lamssens, j. d., van Ylissingen. Sy wonende in de Nieuwstrate. 7 Januari 1634. Jan Pieterssen Seilmaker, wedr. van Magdaleene Yelders, ende Cornelia Lamssens, wed. van Abraham Schoor, beide van Vlissingen. Sy wonende op de Oostsyde. 25 Februari 1634. Nicolaes van der Merckt, j. g., van Amsterdam, met Lisebetli Lampsins, j. d., van Ylissingen. Sy woonende in de Hellebardierstrate. 12 December 1637. Jan Pieterssen Seylmaecers, wedr. van Cornelia Lampsins, met Anna Car don, wed. van Charles Muyson, beyde van Ylissingen, ondertrouwt in de Fransche kercke. N. L. van „Burgmrs." Cornelis Lampsins 1650, 1651, 1652. N. L. van „Schepenen." Cornelis Lampsen 1601

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 146