123. G. S. nos. 388 en 389 (niet opgenomen). 124. G. S. no. 399. IfMer ïeet öeyraben Matfyitg be £niet £tcrf a° ¥¥>c ¥13 ¥£3en syn 3(atie) 2Enb ric<? jSatljri# bic -Sterf a" ¥^c op b ¥331 (bactj bant jlSacrte 125. G. S. 110. 400. HIER LEYT BEGRAVEN SEVER YEN BLUTS, DE JONGHE, OVERLEEDT DEN 7 DECEMBER 1599. 103 1618. f 28 April 1625 (sic). Cornelis Lampsins 1636 1649. Jolian Lampsins 1654 1667. N. L. van „lladen." Cornelis Lamp sen 1597, t 8 April 1625 (sic). Cornelis Lampsins 1631. Jan Lampsins 1652. Ordin. Gedep. ter Generaliteit Cornelis Lampsins 24 Maart 1654. R. P. Poorter Jan Lamsen, van Oostende, 26 Juni 1594. K. R. Kerkmeester dhr. burgmr. Cornelis Lamsens 1650, 1651. K. Z. Diaken Jacob Lammersen Lampsins 1608, 1612. N.B. Heeft 4 voet doch onbequaem om te vercoopen ende is inaer om kinders te begraven. G. B. no. 399. Breed 41/2 voet. Eigendom a° 1627 van A11 theunis Janssen, grofsmit. K. R. Begraafreclit betaald op 8 April 159-3 over Jan Mat- t h y s s e nsmidt. K. R. Kerkmeester Jan Matthyssen, smidt, 1590, 1591 1592. HIER LICHT BEGRAVEN MARGRIETE HEN- RICHSHUISVROUW VAN SEVERINE BLUTS, DE JONGHE, IS OVERLEDEN DEN 4DEN EE- BRUARI 1592, OUT 78 JAREN. HIER LICHT BEGRAVEN G. B. no. 400. Breed 4 voet. Eigendom op 11 Augustus 1627 van Jacob van Gelder. 16 October 1635 van Grietje

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 147