104 van Gelder, eenige erfgenaeme van Jacob van Gelder. A° 1747 van jutt'r. Elisabeth Lainbertus. KIt. Begraafrecht. betaald op 4 Eebruari 1592 over Mar- griete Heynriex. 7 Mei 1595, 18 Maart 1598 en 8 Augustus 1598, 3 maal over een kint van Severvn Bluts. 13 December 1599 over Severvn Bludts. 1 November 1622 over Jacob van Gelder. (Zie over Grietje van Gelder mijn „De Buy ter en zijn naaste familie," op no. 108, N. B.). L. 11. Juli 1596. Nieuwstraat. Severin Bluts, van Ant werpen. Maart 1598. Nieuwstraat. Lvsken Andries, van Ylissingen, de huysvr. van Severin Bluts, te vooren litmaet. Maart 1618. Nieuwstraat. Serynken Bluts, j. d., van Ylis singen, wonende by haer ouders. R. O. 11 December 1621. Heyndrick Aertsen, vanRo- sendalewedr. van Perynken Jans, met Mayken Kien, van Oostende, wed. van Hans van Gelder, woonende by de Engelsche kercke. 20 Januari 1624. Jan Sohiers, j. g., met Severynken Bluts, j. d., beyde van Ylissingen. Sy wonende in de Nieuwstraete. 22 December 1635. Petrus Sandyck, j. g., van der Goes, ende Severina Bluts, van Ylissingen, wed. van Jan S o li i e r. Sv woonende int Groenewout. R. P. Poorter Jacob van Gelder, van Arnemuyden 12 Mei 1603. K. Z. Diaken Suiverein Claissen Bluts 1598. 126. G. S. no. 401. HIER LICHT BEGRAVE(N) CAPPITEYN CORNELIS LEYNSSEN LBESTE, OUT WESENDE 46 JAREN, STERE DEN 30 JAN- NEWARY A° 1606. HIER LEET BEGRAVE GELEYN GILLYSSEN LEESTE, STERF DEN 4 JANNEWARI 1595 ENDE LEYNKEN ADRIAENS, DE HUIS VROUWE VAN GELEYN GHILLYSSEN LEESTE, STERE DEN 18 OCTOBER 1583. i) G. B. no. 401. Breed 4 voet. Eigendom op 17 Augustus 1637 van Jacob de Bruyne, vendumeester. 28 Eebruari 1678 van capt. Pieter Adriaenssen. 1) Op den steen ook 't nommer 75.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 148