105 K. R. Begraafrecht. betaald op 19 December 1585 over'tkint van Cornells Leynssen Leeste. 25 Januari 1586 over't kint van Engel Leynssen Leeste. 7 Januari 1595 over Lein Gillissen Leeste. 2 Februari 1606 over Cornelis Leynssen. Quohier 100e penn. 1577. De Weststraat, 't Huys van Ge- lyn Gillissen Leste, eygenaer getaxeert op LXXXIII VI sc. VIII gr. (Geleyn was een der hoplieden van 1572). N. L. van „Schepenen." Leyn Gillissen Leest, 1580. N. L. van „Raden." Leyn Gillissen Leest 1579. O. Arch. Vliss. no. 260, 24 Maart 1606. Aanbeveling van C. Bastiaansen tot kapitein, in plaats van C. Leyn sen. 127. G. S. nos. 407 en 408. HIER LEYT BEGRA VEN JAN JANSEN 1)E MOOR DIE STERE DEN 14EN SEPTEMBER 1647, OUT WESENDE 15 JAEREN. NOCH LEYT HIER BEGRAVEN JOANNIS DE MOOR SYNEN ZOON E DIE STEREE 20 APRIL 1655 OUT WESENDE 20 JAREN. G. B. nos. 407 en 408. Breed samen 6 voet. Eigendom in November 1640 van Jan Jansen de Moor. A° 1787 van d'erfgenamen van vrouw Maria Zeylmaker, wed. van dhr. J o h a n d e Moor. K. R. Begraafrecht betaald op 18 September 1647 over Jan Jansen de Moor. 8 Januari 1648 over de wed. van raads heer de Moor. 30 April 1655 over Jan Jansen de Moor. L. 15. Juli 1603. Oostzijde. Jan de Moor ende Dig- neken Loncké, syn huysvrouwe. R. O. 4 December 1599. Jan de Moor, j. g., met, Dig- netgen Loncké, j. d., beide van Vlissingen. 29 April 1634. Jan de Moor, j. g., met Saertje Tats, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende op de Oostsyde. N. L. van „Burgmrs." Jan de. Moor 1613 1633. N. L. van „Schepenen." Jan Pieterse de Moor 1569, 1571 f 1574. Jan de Moor 1605 1630. Joost de Moor 1635 1667. Jolian de Moor 1668 1673. N. L. van „Raden." Jan Pieterssen Moor 1574 1 1574.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 149