106 Jan de Moor 1604. Joos de Moor 1633. Jan de Moor 1667 f 20 Mei 1700. Jan Lievensen de Moor 1673. N. L. van „Gecomm. Raden." Johan de Moor '28 No vember 1633. K. Z. Ouderlingen Joos Jansen de Moor 1583. Jan de Moor 1615. Burgmr. Jan de Moor 1680, 1684. K. Z. Diakenen Jacob Lievens de Moor 1585. Lieven de Moor 1637. Jan de Moor 1645, 1656. Lieven Ja- cobssen de Moor 1658. Jan Lievenssen de Moor 1668, 1672. K. R. Kerkmrs. Burgmr. Jan de Moor 1613, 1614. Lie ven Jansen de Moor 1639, 1640. 128. G. S. nos. 411 en 412. (Verloren gegaan). G. 11. nos. 411 en 412. Breed 3 3 voet. Eigendom op 6 November 1640 van den vis-admirael Joan Evert sen, voor hem en syn erffgenamen L. B. 27 Maart 1618. Nieuwstraat. May ken Gorooms, j. d., van Vlissingen, wonende by haer ouders. R. O. 28 Mei 1622. Capt. Jan Ev ertsen, j. g., met May- ken Cornelis Gorcum, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende in de Nieuwstrate. L. 11. 27 Maart 1629. Nieuwstraat. Capt. Jan Evertseu, van Vlissingen. Syn huysvrouwe, Maeyken Gorcums, te voren lidmaet. 1) De grafsteenennos. 403 tot 405, lagen in don toren. Dan volgt iu hot grafbook „een graf in do cau(l)syo voor do kerkdeure" groot 5 voet, „verkocht 25 October 1631 aan Jeroen Janssen eu eonsoerton"Nos. 406 tot 437 be vonden zich „onder de gallerie", daartoe in 1640 bestemd. Nos. 439 tot 446 vond men Aende noortzijde van den Toorenbegonnen gebruikt te worden in 1652". Onder „gallerie" heeft men te verstaan het zuidertransept. De grafsteen, nos. 407 en 408 zie hiervoor heb ik bij het opnemen der zerken zien liggen aan den uoordoosthoek vau het transept tegen den pilaar. De grafsteen, nos. 411 eu 412, lag niet meer in, maar voor het zuidertransept, in den doorloop voorbij de officieren- bank. Daar kou men de drie schuitjeseversiu het wapen van de Evertseu zien. Hij is zeker verlegd bij het maken van den scheidsmuur, tusschen bet tran sept eu de officiereubankeneu lag juist voor den toegang tot die banken. Den kelijk ter nagedachtenis voor de zeeofficieren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 150