107 L. 13. 17 Juli 1668. Oude Walstraat. Maeyken Everts t) met attestatie van Middelburg. K. 11. Begraafreeht betaald op 8 Januari 1672 over de we duwe van den lieer Jan Evert sen. K. B. „"Wapens in de kerken." Boekjaar 1671/1672. Van de weduwe van vice-admirael Jan E v e r t s e n. Met de kasse. Oude kerk. 4. L. B. 27 December 1622. Nieuwendijk. Margryete Veron en L y s e b e t Veron. B. O. 22 Eebruari 1625. Capt. Evert Evertsen, j. g., met Margryetken Veron, j. d., beyde van Vlissinge. Sy woonende op den Nieuwendyck. In inargine. „Sy sullen noch opgehouden worden." (De akte is doorgehaald en wordt niet meer vernieuwd, zoover ik kon nagaan). K. k. Begraafreeht betaald op S December 1625 over capt. Evert Evertsen. 28 November 1631 over de wed. van ca- piteyn Evert 2). L. B. 28 Juni 1639. Nieuwstraat. Jannetje Gorcums, j. d., van Vlissingen. B. O. 7 Juli 1640. Capetyn Co mei is Evertsen, j. g., met Janneken Gorkoms, j. d., beyde van Vlissinge. Sy woonende in de Nieustrate. L. B. 28 September 1648. Over de Boode brug. Capt. Cor- nelis Evertsen. Syn huysvrouwe, Jannetje Gorcums, te voren litmaet. K. B. Begraafreeht betaald op 20 Juli 1656 over 't kint van commandeur Cornelis Evertsen. 16 November 1657 over de huysvrouwe van commandeur Cornelis Evertsen. B. O. 15 Maart 1659. De commandeur Cornelis Evertsen, (te onderscheiden van captein Cornelis Evertsen, dejonghe, man van Maria Baule, over wien hierna gehandeld wordt), wedr. van Jannetje Gorcums, ende Johanna It a, j. d., 1) Nadat Jan Evertsen den 5 Augustus 1666 gesneuveld en den 9 September in de St. Pieterskerk te Middelburg begraven was, blijkt Maeyken Everts, ge boren Gorcums, in 1668 naar hare geboorteplaats te zijn teruggekeerd en moet, in 1672, in het in 1640 door haar echtgenoot gekochte graf, in het zuidertransept begraven zijn. 2) Deze opgave moet doelen op Evert Heyndrickse, of op Evert Evertsen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 151