108 beyde van Vlissingen. Sy wonende op de Beurse. (7.ie hiervoor no. 65, G. S. no. 219). K. 11. „Wapens in de kerken." Boekjaar 1658/1659. Yan de huysvrouwe van commandeur Co melis Evertsen ..£3. N. 11. Hij sneuvelde den 14 Juli 1666 en werd den 5 Juli, d. a. v. begraven in de St. Pieterskerk te Middelburg. (Zie Xagtglas). Bovenstaande opgaven zijn, bij uitzondering, per soneel chronologisch gerangschikt. H. 11. Begraafrecht betaald op 10 April 1610 over 't kint van Jan Gyselinck. 16 Maart 1615 over de vrouw van Ar na ut Ghyselinck. 16 December 1653 over den raedshr. Johan Gvselingh. 8 Augustus 1656 over juffr. Arnou- dine Gyselynk (genoemd naar haar grootmoeder Nautgen). 31 Augustus 1657 over de huysvr. van dhr. burgemr. (Evert) Gyselynck. 24 Eebruari 1659 over de huysvr. van Cornelis Evertsen. 1 April 1659 over 't kint van Cornelis Evertsen. Nog over drie kinderen van Cornelis Evertsen (op 1 Maart 1652 als ook op 22 Januari en 11 December 1657). 3 Maart 1662 over Everardus Giselinck. 17 Januari 1663 over de huysvr. van Cornelis Gieselinck. 17 Maart 1665 over de huysvr. van capt. Cornelis Evertsen. 15 October 1666 over dhr. Everardus Gyselynck. 12 Mei 1671 over capt. Cor nelis Gyselynck. L. B. 26 September 1606. Groenewoud. Geertken Everts, j. d., van Ylissingen. October 1610. Groenewoud. Nautgen Bastiaans van Ylissingen, wed. van capiteyn Evert Heyn- drickssen. (Verbetering van de opgaaf op no. 21). 30 Maart 1632. Groenewoud. Jan Gyselynck, met belydenisse.- Syn huysvrouwe Geertje Everts te voren lidmaet. B.. O. 16 Mei 1609. Jan Gyselinc, j. g., van ter Vere, met Geertken Everts, j. d., van Vlissingen, wonende in 't Groeuewout. 24 November 1618. Jan le Sage, j. g., met Maeyken Everts, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woo- nende in de Nieuwstrate. 2a Maart 1623. Jan Janssen van der Goes, wedr. van May ken Everts, (een andere), va rende man, met Jaquemynken Adriaens, van Vlissingen, wed. van Thomas Pietersen, wonende in de Corte Noord- strate. 15 Maart 1653. Capt. Cornelis Evertsen, de jonghe, j. g., met Maria Raule, j. d., beyde van Vlis- singhen. Sy wonende op de Oostsyde. (Hij hertrouwde later

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 152