110 van Vlissingen, wed. van Simon Block. Sy wonende over de Sasbrugghe. B. P. Poorters Abraham Raule 15 December 1637. Jan Raule 1 October 1649. N. L. van „Schepenen." Benjamin Raule 1655 1658. N. L. van „ltaden." Benjamin Raule 1654. K. Z. Ouderling Benjamin ltauwlee (sic) 1650, 1654, 1658. K. Z. Diaken Benjamyn Raule 1634, 1638, 1642,1646. K. R. Kerkmeester Benjamin Raule 1640, 1641, 1659. f 1659. 130. G. S. nos. 425 en 426. (HI)ER - (LETT BEGRA VEN S (WI)SPEL(AERE GEBORE)N (VAN VLIS)SINGH(EN) S N HIER L(EYT BEGRAVEN JAN VAN DE VELDE OUDT JAREN STERP DEN) 21 DE CEMBER 1666 EN)DE SYN HUYSVR(OUWE) JA- (NNEKEN JA)COBS i) OUDT (JAREN STERE DEN G. B. nos. 425 en 426. Breed 3 3 voet. In de galerie, (sinds 1640 in gebruik genomen). Eigendom op 24 October 1641 van Janneken Jacobs. 7 Maart 1675 aan Louwys Houtkoop er, synde erfgenaem van syn suster, Janneken Jacobs. 16 Juni 1739 van Pliilipa Bachman, wed. van Nico 1 aes Houtkooper, en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 29 December 1.666 over J an van de Velde, kerkmeester. (Vóór 7 Maart 1675 over Jan neken Jacobs. Zie boven). L. B. Januari 1610. Oostzijde. Lydia Baggerts, j. d., i) Van de 32 vrouwen die tussehen 1620 en 1671 „Janneken Jacobs" genoemd worden is de vrouw van Jan van de Velde de eenigedie hier denkbaar is. De galerie zuider transept was pas ingewijd en werd gezocht door hendie naam hadden in de gemeente. De „21 De(eeinber)" als sterfdag klopt met „den 29 December," waar op begraafrecht betaald werd. Geen andere De cembermaand biedt aansluiting aan den echtgenoot van een der andere Jan- neken's Het bovenste grafschrift duidt een vroegeren eigenaar aan. Boven dit opschrift stond een wapen met de initialen J.(anncken) J.(acobs).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 154