ill van Vlissingen, wonende by liaer moeder. 29 September 1G15. Oostzijde. Abraham van de Velde, j. m., van Vlissingen. 1 April 1636. Korte Noordstraat. Jan van de Velde. Syu huysvrouw, Maeyken Sterk, te voren litmaet. Juni 16-10. Oostzijde. Jan van de Velde, j. m., van Vlissingen. 29 De cember 1613. Oostzijde. Pieternelleken van de Velde, j. d., van Vlissingen. 28 Maart 1615. Niemvstraat. Jannetje Jacobs, j. d., van Vlissingen. (Dit is een vergissing van het „j. d." of het ziet op een andere Jannetje Jacobs). R. O. 12 Augustus 1617. Abraham van de Velde, j. g., van Middelburg, met Lydia Baggarts, j. d., van Vlissingen, wonende op de Oostzijde. 10 September 1644. Jan van de Velde, j. g., met Jannetje Jacobs, j. d., beyde van Vlis singen. Sy wonende in de Nieustrate. K. Diakenen Abraham van de Velde 1642 en 1645. Jan van de Velde 1657, 1661, 1665 f 1666. K. R. Kerkmeesters Abraham van de Velde 1640 en 1641. Jan van de Velde 1665 en 1666. 131. G. S. no. (onbekend). Dier lent begra be jjpacaü Sausen ban ISierbliet sterf anna ¥©3 ben ¥¥©331 Sfanuara 1) N. L. van „Schepenen." Jacob Janssen 1477. 132. G. S. nos. 431 en 432. HIER LEYDT BEGRA VEN IN LEVEN WATERMAN STERF HIER LEYDT BEGRAVEN JAN POL (STERE) DEN 20 APRIL 1663 2). G. B. nos. 431 en 432. Breed 3 voet -|- 3 voet. Eigendom op 26 September 1640 van Steven Dingemans en erfgenamen. K. R. Begraafreclit betaald op 17 April 1621 over capt. Jan Pol. 10 Mei 1622 over de wed. van jonge Jan Pol. 18 April 1663 over Jan Lucassen Pol. 1) Dit randschrift omgeeft een wapen, waarop een gekroonde hamer is afgebeeld. 2) Deze opgaaf van den heer Tresfon klopt niet met de kerkerekeuing over 't begraafreeht. 't Zal moeten zijn 10 of 15 April.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 155