112 „Quohier v. d. lOOen penning anno 1577." Lange Noord straat. ,,'t Huys bewoont, capiteyn Jan Pol eygenaar, getax. XXXI11 VI sc. Ylll gr. 1) 133. G. S. no. (onbekend). Fjier lept Degrabcil j Ujcilften 20briacii£ n^eïtcir bic jjunsbc j ptcrf 5C° ¥¥¥3¥ ben ¥¥©3 Sfumii. 25ibr boor bc 3trïc L. B. September 1626. Nieuwe haven. Bartelomeeus Welters wt het lant van Luyk. Syn huysvr., Martynken C o r 11 e 1 i ste voren litmaet. 134. G. S. no. (onbekend). HIER LEYT BEGRAVEN LEUN KEN MICHIELS (L)AERSE OVERLEDEN- DEN 23 FEBRUARY K. R. Begraafrecht betaald op 15 Mei 1598 over Tanneken Laers. 3) 135. G. S. no. (onbekend), E)iet lect Ircgrabcn 9Crnaut- (ftcn gieters bc ljuusbr. ban Covnclió JEnbrcS sterf fDc £¥¥>3313! ben September. „De Ambachtsheerlijkheid van Vlissingenbladz. 229. Hoofd lieden van de wacht op 22 December 1571. Corn. Andriessen. 136. G. S. no. (onbekend). HIER LEYT BE GRA- VE(N) WILLEM CLAYS, SCHIP PER VAN VL1SS. STERF DEN 4EN MIERT 1594. K. R. Begraafrecht betaald op 13 Maart 1594 over Willem C1 aessen. 1) Tnsschen de huizen van Adriaen Arentsen en capt. Joos de Moor. 2- Hier wordt de zin afgebroken daar de helft van den steen reeds vóór den brand is verloren gegaan. De andere lange zijde begint met: „sterf." Tnsschen „wel" en „ter" was er een klein wapentje. Tnsschen „XV>-" en XXXIX weder een klein wapentje, juist tegenover het eerste, midden in de lange zijde van den steen, beide afgesleten. 3) Zie no. 77, G. S. 110. 252.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 156