113 137. G. S. no. (onbekend). HIER RUST IN DEN HEERE MARTYNE H S. GEBOREN VAN RONGEN, NAGELATEN WEDUWE VAN CHRIS- TIAEN DE RYCKE, DEWELKE OVERLEEDT DEN 2(2) DACH VAN MAY ANNO 1605OUDT SYNDE ONTRENT 72 IAEREN. HIER LEYT BEGRAVEN (T KINDT) VAN CORNS VAN HOOREN VAN DEN BORCH, IS DESER WERELT OVERLEDEN DEN 11 SEPTEM BER 1640, OUT SYNDE IAREN. K. R. Begraafrecht betaald op 25 Mei 1605 over jollvrouwe De ltycke. 28 December 1611 over Cornel is van Horen. 14 September 1646 over 'tkint van Cornelis van Ilooren. L. 13. October 1602. Zuidstraat. Martynken N., wed. van Christiaen de Rycke, met attestatie van London. Zie „Levensberichten van Zeeuwen," Dl. I, biz. 416, over Cornelis Nic.z. van Hoorn 15711649, en Dl. II, biz. 516, over Hubertus de Rijcke, in 1575 pred. te Westmaas. 138. G. S. no. (onbekend), I|iet lent fie gcaben meejU tec 25a<?tiaen ïlMlemgï/ bie dtccf 3C° ben ©(be)n (baclj in jfcfifcu acu en(be) USauIten dEeluouté/gtecft in tgjaec am? I^eecen fU>c 25 i) N. L. van „Burgmrs." Mr. Sebastiaen Willemsen 1508, 1510. N. L. van „Schepenen." Mr. Sebastiaen Willemsen 1490 1511. 139. G. S. no. (onbekend), i^iec (eet fiegc Cornell^ HEHÏÏem# be lOactjtec 0/ bie dtecf ana ¥3331c SCf*ïSJ—¥¥33 jlSep (c cube £p)n lj(upébc)au (jfl&a j pen fian)<©iejx(t)/3) bie «jirerf ana 3(110 ©rcemficc. 25ibt fiaoc be 3iele 1) De „B" kan de beginletter zijn van: Bidt voor de ziele. 2) Wachter of W a e t e r. De eerste lezing heeft den voorrang. Zie de nos. 135 en 74. 3) Dit is de oudste vau de hier beschreven grafsteenen. De naam „Diest" komt ook voor in no. 87. Archief 1913. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 157