114 N. L. van „Schepenen." Cornelis Willemssen 1477. 140. G. S. no. (onbekend). HIER LICHT REG RA VEN CORYN GILLISSEN (GESEYT) WI(TTE) CORYN, STERF HEN (13) APRIL 16(00). C. C. G. i) K. R. Begraafrecht betaald op 16 April 1600 over capt. Cryn Gillissen, geseyt Witte Coryn. 141. G. S. no. (onbekend). HIER LEET BEGRAVEN ACHIE GLEINS, HUISVROU VAN JAN CORNE LLS BYL, STERF 26 - FEBRUARY ANO 1591. K. R. Begraafrecht betaald op 27 Februari 1591 over Aecht- ken Geleyns. 142. G. S. no. (onbekend). (HIER LE)YT BEGRAVEN WIL(LEMI)NA (S)CATSIE, HUIS(VROU VAN) - MAR CUS WYLAN(H, STERF HEN -19 OCTOBER) 1584. K. R. Begraafrecht betaald op 22 October 1584 over de huysvr. van Marcus Wijlandts. 8 Augustus 1589 over 't kint van Markus Wielandt. 26 Augustus 1608 over 't kint van Wylant van der toren. 7 Augustus 1611 over de vrouw van Marcus Wylant, silversmit. 17 Januari 1622 over Marcus Wielant. 1 Maart 1648 over Cornelis Schatse. L. B. October 1594. Markt. Levientgen Wylandts, de huysvr. van Hans Soijrs. cremer. Hij te voren lidinaet zijnde. Juni 1604. By 't Hooft. Tanneken Bosschaert, van Antwerpende liuysvr. van W y n a n d t (sic) van der Torre, herbergier. April 1608. Markt. Lysbet Wielandt, j. d., van Vlissingen, wooneude by liaer vader, Marcus Wie landt. Juni 1612. Schuttershof. Grietken Cornelis, van Alcmar, de huysvr. van Lauwereys Schaetse. R. O. 8 Juni 1613. Marcus Wylandt, wedr., vanGendt, Iu een schild staan deze drie initialen naast elkander. Door de middelste letter (C) heen, is een staak uitgehouwen, staande op drie pooten, meteen vaantje, gelijkende op een 4> 'u den top,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 158