115 met. Magdalena de Neyt, van Gendt, wed. van Mi chi el de Olerck. 2-3 April 1616. David Bosschaert, j. g., van Middelburg, met Lysbeth Wielants, j. d., van llis- si nghen. 22 Maart 1631. Adriaen Scliaetse, j. g., met. Grytje ltobbreehts, j. d., beyde van Vlissingen. Sy wonende in de weesschole. 11. P. Poorters Mark Wieland, van Gent, 4 Mei 1579. Laureys Sehaetse, van Gent, 4 Juni 1 601. Isaac Scliaetse, van Goes, 11 September 1620. 143. G. S. no. (onbekend). fber (Eiit fiegraben ïfeutl» bericft lBulkn/ Sterf ana CQ 1?° Up)JO ben laetSten bacfj ban jaSeue 25ibt baac be sielc N. L. van „Schepenen." Hendrick Wisse 1553, 1554 en 1556. f 1557. 144. G. S. no. (onbekend). HIER LEYT BEGRAVEN ERANCOIS NAERBOL'T ENDE CATHELINE DUY- NENS (SY)N HU Y'S VROUWE. (HY) STORE DEN 16 I ANNE WARY ENDE (SY) STORE DEN 18 (I) ANNE WARY 1629 ENDE SY HEBBEN 'T (SAE)MEN GETROUT (GE)WEEST 60 IAER. 2) K. R. Begraafrecht betaald op 21 Januari 1629 over Fran cois Naerbout. 21 Januari 1629 over Catelyne Duynens. 145. G. S. no. (onbekend), lifter leit begraben SPertlje» (anient l©auter<S rupee sterf ana enbc PPïlPSf ben Pf33!33pte bndj (in) ©ecembcr. 1) l)e grafsteen heeft onmiskenbaar Wyllen, maar zal toch, volgens tie naamlijst, moeten zijn Wisse, tenzij deze een fout heeft. In het midden is een schild, waarop een vertikale lijn met bovenaan een pijlpunt. In het midden van de lijn een naar rechts dalende balk en onderaan een liggend kruis. Onder het schild bevindt zich een bijl, naast een kuipershamer. Deze steen is gevonden in het midden van het noordertransept (gewezene Engelsche kerk). Zie inleiding, blz. 7, uo. 4. 2) Zij stierf maar twee dagen na haar man. De heer Nag tg las zoekt den oudst bekenden stamvader in Veere. Boveugeuoemde Francois Naerbout wijst op Vlissingen, als oudst bekende woonplaats van de Naerebo uts.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 159