116 146. G. S. no. (onbekend), ©ier Irit begrccPe lange lan ©uitlanden be cuper/ bic éteef ana ©111/ Gp ben l baclj in lanutnaci Si L. van „Schepenen." Jan Pieterssen Hiemants 1504 154-5. Andries Pieterssen Hiemans 1569 en 1571. Pieter Humans 1575, 1576. N. L. van „Raden." Pieter Humans 1574 t April 1595. Zie ook hiervoor no. 38. 147. G. S. no. (onbekend), ©ice lept ócgmbcn lacaü fietsen/ #terf anna ¥¥¥91 &cn ¥©11 baclj in 148. Bijvoegsels. 148a, bij no. 1. L. B. October 1596. Engelsch kerkhof. Catheryna Struyvinck, wed. van capt. Gyssels, per at testatie van Middelburg. 148£, bij no. 2. L. B. Juli 1625. Nieuwstraat. De heer Apollonius Ingelsen, secretaris deser stede. Juli 1625. Maria Ingelsen, huvsvrouw van den lieer secretaris. 148c, bij no. 16. L. B. Januari 1620. Oostzijde. Janneken Snoucx, j. d., van Vlissingen, wonende by liaer moeder. De cember 1630. Nieuwe haven. Capt. Pieter Adriaenssen (Ita zie no. 65). Syn liuysvr. Janneken Jacobs te voren litmaet. R. O. 22 Januari 1600. Jacob Snouck, j. g., met Pe- ryntje de Buck, j. d., beide van Vlissingen. Sy woonende an de Merct. 16 October 1621. Pieter Adriaenssen (It,a), j. g., varende man, met Janneken Jacobs, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende over de Oostsyde. 148d!, bij no. 35. R. O. 17 Maart 1646. Jacob Ver- schore, j. g., van Vlissingen ende Gillisgen Jans, j. d., van Ouderkerke, ondertrout tot Ziericzee. L. B. April 1608. Zuidstraat. Grietken Quiré, j. d., van Middelburg, wonende by baer ouders. 1) Deze heb ik verzameld, tijdens het afdrukken van dit werk. Behalve deze gegevens heb ik nog meerdere gevonden, doeh de hier opgegeven namen mochten in dit werk niet ontbreken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 160