117 148<;, bij no. 39. L. B. Juli 1611. Hellebardierstraat. An nek en van Duynen, j. d., van Vlissingen, wonende by haer broeder, den licenteur. 148/, bij no. 45. 11, O. 27 October 1618. Legier Pie- tersen, j. g., van Vlissingen ende Lvsbeth Jans, van Hulst, woonende op de Oostsyde. 148y, bij no. 46. 11. O. 10 Juli 1603. Daniel Leynsen Scheuen, j. g., met Leunken Pieters, j. d., beyde van Vlissingen. (Zijn vader ging in 1572 met Van Ouyck naar den Briel oin versterking voor Ylissingen te zoeken). 148Jbij no. 58. L. B. September 1620. Vlamingsstraat. Lowysken Jans, huysvrouwe van Maerten Tyssen. 1487, bij no. 64. L. B. December 1625. Nieuwstraat. Maria van Hou bergen, liuysvr. van Claeys Janssen Honig, te voren litmaet, met attestatie van Middelburg. 1487', bij no. 74. K. R. Begraafrecht betaald op 12 Sep tember 1596 over de huysvrouw van Pieter Ryngodt. t) L. B. Maart 1644. Oostzijde. Maria de Jaeger huysvr. van Marinus Kempe, met attestatie van der Goes. 1487, bij no. 93. 11. O. 13 November 1627. Jan de Groote, j. g., van Gent, ende Anna de Reynjaine, j. d., van Middelburg ende ondertrouwt aldaer. L. B. Juni 1622. Lange Noordstraat. Abraham de Groote ende Neeltje Matthys, syne huysvr., met attest, vanLeyden. Maart 1626. A. B. C. straat. Antheunis de Groot van 1 peren. Syn huysvr. N e e 1 k e n Q u i n t e n s te voren lidtmaet. 1) Deze is hier geplaatst, omdat op den steen, iu het midden van de bovenhelft een zandlooper staat tusscheu twee wapens met naam-omament onder die wapens. Het linksche ornament draagt, zoover dit leesbaar is, in twee regels, den naam ...ia|reugoet|. De onderhelft bevat het grafschrift op een versierd grondstuk. Zie ook no. 118.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 161